De gemeente Barendrecht is op zoek naar een nieuwe burgemeester.

De gemeenteraad van Barendrecht wil iedereen hartelijk bedanken die via de enquête input heeft gegeven voor het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Er zijn enorm veel reacties ontvangen. De resultaten van de enquête zijn hieronder in te zien.

De uitkomsten van de enquête worden meegenomen bij het vaststellen van de profielschets. De profielschets wordt voorbesproken in de commissie Algemene Zaken en Financiën van 28 november. Tijdens de raadsvergadering van 8 december wordt de profielschets vastgesteld.