Wethouder Tanja de Jonge

Lokale initiatieven, wijkgericht werken, duurzame gemeente en cultuur.

Projecten

BT Nieuw Reijerwaard en Hart van Carnisselande.

Wijkwethouder

Wijken Waterkant, Havenkwartier, Meerwede en Gaatkensoog.

Bestuurlijke overleggen

  • Algemeen Bestuur GR BAR-organisatie
  • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur GR Nieuw Reijerwaard
  • Algemeen Bestuur DCMR
  • Stuurgroep Bestuurlijk Netwerk Energie
  • Dagelijks Bestuur M50 Middelgrote Gemeenten, aandachtspunt Pijlers
  • Trekker Duurzaamheid M50 Middelgrote Gemeenten

Nevenfuncties

  • DGA Farfalla BV; vanuit BV (bezoldigd)
  • Phd kandidaat Nyenrode (onbezoldigd)
  • Kandidatencommissie GroenLinks Drechtsteden (onbezoldigd)

Contact

E-mail: t.d.jonge@barendrecht.nl
Telefoon: 14 0180 (secretariaat afdeling Bestuursondersteuning)
Twitter: @TFdeJonge

Blogs

Wethouder De Jonge blogt regelmatig over zaken die spelen binnen haar portefeuille. U kunt ze hieronder lezen.

Is deze pagina naar wens?