EVB heeft het college van Barendrecht onlangs vragen gesteld over het afvalbeleid. Wethouder Schaap heeft de technische vragen vandaag per brief beantwoord.

GFT cocons in Buitenoord: niet optimaal

In Buitenoord komen geen containers, maar GFT cocons. In Buitenoord is een tekort aan ruimte om minicontainers aan te bieden, het is er voor de inzamelvoertuigen erg lastig om de minicontainers veilig te ledigen en de parkeerdruk in de wijk is groot. Daarom komt hier een alternatief dat second best is, duurder en bovendien niet optimaal. De verwachting is dan ook dat in Buitenoord minder GFT en papier/karton zal worden opgehaald dan in andere wijken met minicontainers. Daarom hebben de GFT cocons niet de voorkeur. Er zijn overigens geen andere complete wijken zoals Buitenoord, waar de minicontainers niet realiseerbaar zijn. Op straatniveau kan dit wel voorkomen.

Niet afgenomen containers kosten de gemeente geen geld

De afgelopen maanden zagen wij online veel vragen en veronderstellingen over de containers. Dat ze al besteld en betaald waren bijvoorbeeld, voordat het beleid was vastgesteld. Daar kunnen we helder over zijn. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden van alle minicontainers. Maar die aanbesteding ging niet over aantallen, maar over het type container en de prijs ervan. Dus nee: de containers waren zeker niet besteld voordat de gemeenteraad het plan vaststelde. En de gemeente betaalt alleen de containers die zijn uitgezet en worden gebruikt. Zo’n 10% van de inwoners heeft de containers geweigerd. Die containers worden in mindering gebracht op de bestelling die in Albrandswaard nog moet worden gedaan. Kortom: de gemeente Barendrecht betaalt alleen die containers die ook daadwerkelijk zijn afgenomen. Geen cent meer.

Invloed van inwoners op de verzamelplaatsen van containers

Alle verzamellocaties zijn voorlopige locaties, die op vier criteria zijn afgewogen: veiligheid, bereikbaarheid, zichtbaarheid en zichtlijnen van verkeersdeelnemers. De NV BAR-Afvalbeheer heeft de verzamelplaatsen van minicontainers als voorstel aan inwoners gepresenteerd. Dat is in alle individuele brieven verwoord en op alle inloopavonden gecommuniceerd. Als inwoners betere plekken weten die aan de criteria voldoen, worden de voorgestelde verzamellocaties conform het voorstel van inwoners absoluut overgenomen bij het vaststellen van de definitieve locaties.  

Lees de volledige beantwoording hier. Kijk op de website van NV BAR-Afvalbeheer voor antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Schroom niet om contact op te nemen met NV BAR-Afvalbeheer. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Gemeentekrant Blik Op Barendrecht

Ook in de Blik Op Barendrecht, de gemeentekrant in weekblad De Schakel, beantwoorden we regelmatig vragen over het afvalbeleid. Onderstaand artikel was te lezen in de Blik Op Barendrecht van 24 oktober jl.

Blik Op Barendrecht 24 oktober 2019