Wethouder Peter Luijendijk

Onderwijs en -huisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en vergunningen WABO.

Projecten

Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven, Zuidpolder, Stationsgebied en 't Trefpunt.

Wijkwethouder

Wijken Noord, Binnenland en Centrum.

Bestuurlijke overleggen

 •    Algemeen Bestuur Gemeentelijke Regeling BAR-organisatie
 •    Algemeen Bestuur NRIJ
 •    Regionaal Meld- en coördinatiepunt (RMC)
 •    Regionaal Bestuurlijk Verkeersoverleg Zuid-Oost
 •    Bestuurlijke Landschapstafel IJsselmonde
 •    Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)
 •    Stichting Onderwijsgroep ZH-waarden
 •    Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH

Nevenfuncties

 • Unit-3 adviseurs (bezoldigd)
 • Bestuurder VVE de Boxx (onbezoldigd)
 • Ambassadeur De Voedselbank (onbezoldigd)

Contact

E-mail: p.luijendijk@barendrecht.nl
Telefoon: 14 0180 (secretariaat afdeling Bestuursondersteuning)

Is deze pagina naar wens?