Wethouder Arnoud Proos

Economische zaken (inclusief ontwikkeling bedrijventerreinen), wonen en monumentenzorg.

Projecten

Omgevingswet en Botterlocatie.

Wijkwethouder

Wijken Nieuweland, Molenvliet, Lagewei en Vrouwenpolder.

Bestuurlijke overleggen

  • Algemeen Bestuur GR BAR-organisatie
  • Greenport
  • Bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat MRDH
  • Woningcorporaties
  • Patrimonium
  • Algemeen Bestuur Nieuw Reijerwaard

Nevenfuncties

  •   Proos Advies (bezoldigd)

Contact

E-mail: a.proos@barendrecht.nl
Telefoon: 14 0180 (secretariaat afdeling Bestuursondersteuning)
Twitter: @Arnoudproos

 

Is deze pagina naar wens?