De gemeente vindt goed en duidelijk communiceren belangrijk, zowel online als offline. Hoe denkt u eigenlijk over de communicatie vanuit uw gemeente? Dat komen wij door middel van een kort onderzoek graag te weten.

Kent u de gemeentekrant Blik op Barendrecht en leest u die? Volgt u ons op social media? Wat zijn uw wensen en behoeften? Daar zijn wij heel benieuwd naar. Vult u de vragenlijst in? Dit duurt ongeveer 4 minuten. U kunt de vragen anoniem beantwoorden.

Naar de vragenlijst

U kunt de vragenlijst tot en met 12 december 2021 invullen. De resultaten van het onderzoek delen we begin volgend jaar in de Blik op Barendrecht en onze website www.barendrecht.nl.