Om van Barendrecht een duurzame gemeente te maken, werken we bewust aan energiebesparing, duurzame energievoorziening (gebruikmaken van schone energie en (rest)warmte). Dat doen we ook door te investeren in duurzame mobiliteit (faciliteren van elektrische laadpalen) en zelf het goede voorbeeld te geven door als overheid te verduurzamen in ons vastgoed (zonnepanelen op daken) en in ons materieel (elektrische dienstauto’s, LED-straatverlichting). En in nieuwe wijken worden goed geïsoleerde woningen gebouwd en geen gasleidingen meer aangelegd.

Regionale Energie Strategie

In 2018 zijn alle 23 gemeenten van de regio Rotterdam-Den Haag, waaronder de gemeente Barendrecht gestart met het maken van een Regionale Energie Strategie, afgekort RES. Alle gemeenten bespreken in regionaal verband een kwantitatief en kwalitatief aanbod (een mix tussen een verwacht warmte-overschot en een tekort aan op te wekken elektriciteit en gebruik van ‘schone’ brandstoffen) wat gedaan wordt aan het Nationaal Programma RES. Naar verwachting is de Regionale Energie Strategie in maart 2021 klaar. De opstelling van regionale energie strategieën in Nederland (30 in totaal) komt voort uit het Nationaal Klimaatakkoord waarbij het rijk wil dat Nederland een reductie van 49% CO2 wil bereiken in 2030 ten opzichte van de situatie in 1990. Om dit te bereiken zal Nederland en dus ook onze regio tenminste aardgasvrij moeten zijn in 2050 en bijvoorbeeld extra locaties voor zonne- en windenergie moeten realiseren en omschakelen naar groene brandstoffen. De uiteindelijke RES 1.0 is de regionale basis om deze opgave voor elkaar te krijgen.