De Warmtevisie Barendrecht, wat is dat?

Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Warmtevisie’. Dat plan geeft per wijk inzicht in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. ‘Warmtevisie Barendrecht, de route naar 2050’ is op 15 december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document omvat de route naar een aardgasvrij Barendrecht in 2050 en is met behulp van inwoners, netwerkbeheerder Stedin en verhuurder Patrimonium opgesteld. kunt de Warmtevisie Barendrecht opvragen via energietransitie@barendrecht.nl.

Klimaatakkoord

In Barendrecht zullen alle woningen, bedrijven en andere gebouwen op een andere manier worden verwarmd. Ook wordt aardgas niet meer gebruikt voor douchen en koken. De reden hiervoor is, dat het gebruik van aardgas zorgt voor meer dan twee derde van de CO2-uitstoot in Nederland. In het Klimaatakkoord uit 2019 staat dat landelijk een aantal van 1,5 miljoen woningen (ongeveer 20 procent van het totaal) van het aardgas af moet. En in 2050 is Nederland voor 95% CO2 neutraal.

Warmtetransitie

Barendrecht heeft circa 20.000 woningen, waarvan een vijfde in bezit is van woningcorporaties. Daarnaast zijn er nog zo’n 540 bedrijfspanden. Het grootste deel van de woningen en gebouwen in Barendrecht is nog aangesloten op het gasnet. In de Warmtevisie wordt de route beschreven om de overstap te kunnen maken naar een aardgasvrij Barendrecht. Minimaal elke vijf jaar zal de Warmtevisie waar dat kan of nodig is, worden bijgesteld.

Haalbaar, betaalbaar, kansrijk

De gemeente maakt zich er sterk voor dat de overstap haalbaar en betaalbaar is; een belangrijk punt voor de inwoners die hebben meegedacht met de visie. Het adviesbureau Over Morgen uit Amersfoort heeft per buurt bekeken welk alternatief voor aardgas mogelijk is tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook zijn er kansrijke wijken benoemd die als eerste van het gas af gaan, namelijk Noord, Centrum, Paddewei en Vrijenburg. Daarnaast zijn de bedrijventerreinen Barendrecht-Oost en Vaanplein als kansrijk benoemd. Om Barendrecht uiteindelijk aardgasvrij te maken is er niet een, maar zijn er meerdere oplossingen of een mix daarvan, nodig.

De route naar 2050

Een aardgasvrij Barendrecht is niet van vandaag op morgen geregeld. Ook staan technische ontwikkelingen niet stil. Nu de Warmtevisie door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt vanaf 2021 gekeken naar de kansrijke wijken. In deze wijken gaan we vanaf 2022 als eerste aan de slag met wijkplannen. Het opstellen van wijkplannen neemt enkele jaren in beslag. De eerste gasloze wijken worden niet eerder dan in 2028 verwacht.

Het jaar 2021 staat in het teken van de voorlichting over het transitie gereed maken van woningen en bedrijfspanden. In dit jaar promoten we het energie besparen en het isoleren van huizen en bedrijfspanden. Voor de goed geïsoleerde woningen van na 2005 wordt het koken op inductie en de aanschaf van warmtepompen gepromoot.

Resultaten enquête

Van 3 tot en met 17 september 2020 hebben we een online enquête gehouden over de informatie rondom aardgasvrij wonen. U kunt de resultaten van deze enquête opvragen via energietransitie@barendrecht.nl.