Er is een frauduleuze e-mail in omloop voor de Aanslag waterschapsbelasting en rioolheffing 2019. Deze e-mail lijkt van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) afkomstig, maar dit is zeker niet het geval.

De verzenders dreigen met beslaglegging indien u niet overgaat tot betaling. Ga zeker NIET over tot betaling! Deze e-mail is niet van SVHW afkomstig. SVHW zal nooit aanmaningen en/of dwangbevelen per e-mail naar u toesturen.

Bij twijfel over de echtheid van e-mails/brieven kunt u bellen met het klantcontact center van de SVHW op telefoonnummer 0186 577 222.