Voorwoord Tanja de Jonge


Na de laatste nieuwsbrief willen wij u ook nu weer graag de meest recente ontwikkelingen met u delen. In de vorige editie deden wij een oproep voor het vormen van een Klankbordgroep; deze is inmiddels gestart. Ook zijn de grondeigenaren de zogeheten ‘tender’ gestart waarmee geïnteresseerde marktpartijen zich kunnen melden. Daarnaast is er vanuit de lokale politiek een motie aangenomen om het proces te temporiseren. Hieronder leest u hier meer over de diverse ontwikkelingen.  

Het verkennen van een mogelijk windpark roept bij veel direct omwonenden vragen en zorgen op. Heeft u een vraag, opmerking of zorg die u wilt delen, kunt u een mail sturen via energietransitie@barendrecht.nl.