De voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar.

Is deze pagina naar wens?