De voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar.

Voorjaarsnota 2021

Is deze pagina naar wens?