Als voorbereiding op de begroting wordt een voorjaarsnota opgesteld. Hierin worden de eerste grote lijnen voor de begroting van het komende jaar aangegeven. Deze worden dan meegenomen bij het opstellen van de begroting.