In een gedeelte van Barendrecht zijn de sloten vervuild met rioolwater. Het gaat om een gebied tussen de Dierensteinweg - 1e Barendrechtseweg - de Binnenlandse Baan – het spoor. Wij werken nauw samen met het waterschap om de vervuiling op te lossen.

De oorzaak van de vervuiling is waarschijnlijk een riooloverstort. De grond kan de grote hoeveelheid regen die gevallen is niet opnemen. Veel regenwater komt dan via de straat in het riool. Wanneer ook het riool overvol raakt, stort deze over in sloten of singels. Dat is nu gebeurd. Het gevolg is een zwarte sloot die stinkt en vanwege een lager zuurstofgehalte op dit moment ook enkele dode vissen. Het is helaas mogelijk dat de komende dagen nog meer dode vissen komen bovendrijven.

Oplossen

Om de waterkwaliteit in de sloten weer op peil te krijgen, halen wij zo snel mogelijk de dode vissen uit het water. Het waterschap spoelt de sloot door met schoon water. Tegelijkertijd onderzoeken wij samen met het waterschap de oorzaak van de riooloverstort.