Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

U kunt een VOG krijgen als u geen strafblad heeft. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of u toch een verklaring kunt krijgen. Dit kan alleen als het strafbare feit niets te maken heeft met de reden waarvoor u de verklaring aanvraagt.

Kosten

 • Aanvraag via Justis: €33,85
 • Aanvraag via de gemeente: €41,35

Vrijwilligers die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen een gratis VOG krijgen.

Aanpak

U kunt een VOG op 3 manieren aanvragen. Dit gaat zo:

VOG aanvragen via de gemeente

 • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
 • U maakt online een afspraak.
 • U komt naar de afspraak en u levert het volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waarin u staat ingeschreven. U krijgt de verklaring na een aantal weken thuisgestuurd.

Online VOG aanvragen

U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

 • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
 • U controleert de gegevens.
 • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

 • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of;
 • als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

Gratis VOG voor vrijwilligers van Barendrechtse organisaties

Wanneer organisaties buiten de landelijke regeling voor een gratis VOG vallen, kan alsnog een gratis VOG aangevraagd worden. Er zijn wel voorwaarden:

 • Het gaat om een Barendrechtse organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • De organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers (Welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk zijn uitgesloten van de regeling gratis VOG);
 • De organisatie kan aantonen dat er een preventief veiligheidsbeleid is voor vrijwilligers;
 • De organisatie komt niet in aanmerking voor de landelijke regeling gratis VOG;
 • De vrijwilliger heeft niet al om andere redenen een VOG aangevraagd;
 • De vrijwilliger werkt met kwetsbare personen;

Voldoet de organisatie waarvoor de vrijwilliger vrijwilligerswerk doet aan deze voorwaarden? Laat dan het Verklaringsformulier vrijwilligersorganisatie voor aanvraag gratis VOG invullen.

De vrijwilliger vult daarna zelf het aanvraagformulier in via de website van Justis.

Maak voor het aanvragen een afspraak en neem het volgende mee:

 • ingevuld aanvraagformulier gratis VOG
 • ingevuld verklaringsformulier vrijwilligersorganisatie
 • geldig legitimatiebewijs.

Termijn

Justis neemt een beslissing over uw aanvraag. Dit duurt 4 weken als u geen strafblad heeft. Heeft u dit wel? Dan duurt het 8 weken. Organisaties krijgen binnen 8 weken bericht. En 12 weken, als Justis de verklaring niet wil uitgeven.

Bezwaar en beroep

Als Justis geen VOG afgeeft, krijgt u eerst een brief met een voornemen tot afwijzing. U kunt hier schriftelijk op reageren. Daarna stuurt Justis u een definitief besluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken bij de rechter. Doe dit binnen 6 weken.

Is deze pagina naar wens?