Het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders heeft besloten gebruik te maken van het  adviesrecht in het kader van de Mijnbouwwet over een vergunningsaanvraag van Shell en Engie. De aanvraag is ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en gaat over een verkenning naar een proeflocatie voor geothermie op onder meer het grondgebied van Barendrecht. Het college is positief, maar adviseert de partijen om te komen met een uitgewerkt plan dat uitgaat van een breed maatschappelijk draagvlak. Het plan moet ook aantonen dat er voordeel inzit voor de inwoners.