Barendrecht hecht veel waarde aan het zijn en blijven van een veilige gemeente. Verdere verbetering van de veiligheidsbeleving van inwoners en het tegengaan en verminderen van criminaliteit en overlast staan hierbij centraal. In het plan 'Verkeers- en Sociale Veiligheid' uit 2021 zijn verschillende projecten op dit gebied gebundeld. Dankzij de beschikbaarheid van een deel van de Eneco-gelden kan de gemeente de komende tijd meer investeren in veiligheid.

Het (nog) veiliger maken van straten, wijken en buurten doen we met elkaar. Zo werkt de gemeente onder meer samen met de politie, buurtpreventie, boa's en Buurt Bestuurt. De aanpak van criminaliteit, overlast en verloedering staat hoog op de agenda, net als het verbeteren van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte.

In kaart gebracht

Om Barendrecht de komende jaren verkeersveiliger te maken is in kaart gebracht welke verkeerssituaties in Barendrecht veiliger moeten en kunnen. Daarbij is prioriteit gegeven aan projecten in de buurt van scholen, locaties met veel fietsongevallen en oversteekpunten op 50 km/u wegen. Verder wordt geïnvesteerd in het veilig (her)inrichten van 30 km/u wegen en de overlast van verkeersaso’s aangepakt.

Plannen

Wat staat er dan bijvoorbeeld op de planning? Op dit moment wordt de Boerhaavelaan onder meer heringericht als straat met een maximumsnelheid van 30 km/u. Daarnaast krijgt de oversteek tussen het Kilpad en het Leedepad (over de 3e Barendrechtseweg heen) een langere middengeleider. Op deze manier kunnen met name fietsers in twee fasen oversteken. Ook een veiligere inrichting van de Riedermorgen, als 30km/u weg met een uitritconstructie, is in de plannen opgenomen. Net als een aanbesteding voor de aanschaf van 10 flexibele camera’s ter vergroting van de veiligheid. Houd voor meer informatie en de voortgang de Blik op Barendrecht en social media-kanalen van de gemeente in de gaten.