Wilt u een woning of gebouw tijdelijk verhuren, omdat het pand een tijdje leeg staat? Vraag dan een vergunning bij ons aan. Bijvoorbeeld omdat u het gebouw gaat slopen of het is een woning die u wilt verkopen.

De vergunning is tijdelijk. Vraag zelf een verlenging aan voordat de termijn afloopt. Dit is alleen mogelijk voor woningen die worden afgebroken.

Voorwaarden

  • Het is een koopwoning of huurwoning.
  • De woning is leegstaand.
  • Bij koopwoning: u heeft schriftelijke toestemming van de hypotheekverstrekker.

Aanvragen vergunning

Wilt u een pand tijdelijk verhuren omdat het leegstaat? Vraag dan een vergunning bij ons aan.

Nodig:

  • uw inloggegevens DigiD (indien van toepassing ook van mede-eigenaar) of eHerkenning
  • reden voor de aanvraag
  • omschrijving van de ruimte die u wilt verhuren
  • de maximale huurprijs
  • u kunt de volgende bewijsstukken uploaden (digitaal meesturen) of per e-mail toesturen

Verlenging vergunning

U kunt alleen een aanvraag voor verlenging doen als het gaat om een woning die bestemd is voor afbraak.

Nodig:

Kosten

  • Kosten aanvragen vergunning: € 135,00
  • Verlenging vergunning: € 65,00

Hoe lang duurt het?

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten.

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?