Wilt u een woning of gebouw tijdelijk verhuren, omdat het pand een tijdje leeg staat? Vraag dan een vergunning bij ons aan. Bijvoorbeeld omdat u het gebouw gaat slopen of het is een woning die u wilt verkopen.

De vergunning is tijdelijk. Vraag zelf een verlenging aan voordat de termijn afloopt. Dit is alleen mogelijk voor woningen die worden afgebroken.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • het is een koopwoning of huurwoning
  • de woning is leegstaand
  • indien van toepassing heeft u schriftelijke toestemming van de hypotheekverstrekker.

Aanpak aanvraag vergunning

Wilt u een pand tijdelijk verhuren omdat het leegstaat? Vraag dan een vergunning bij ons aan. Dit gaat zo:
Hou de volgende gegevens bij de hand:

  • uw inloggegevens DigiD (indien van toepassing ook van mede-eigenaar) of eHerkenning
  • reden voor de aanvraag
  • omschrijving van de ruimte die u wilt verhuren
  • de maximale huurprijs
  • u kunt de volgende bewijsstukken uploaden (digitaal meesturen) of per e-mail toesturen

Aanpak verlenging vergunning

U kunt alleen een aanvraag voor verlenging doen als het gaat om een woning die bestemd is voor afbraak.

U heeft nodig:

Kosten

  • Kosten vergunning: € 130,40
  • Verlenging vergunning: € 64,90

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.