De commissie Ruimte vergadert op dinsdag 11 februari vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.