Venten is het verkopen van goederen van huis tot huis. Voorbeelden van venters zijn kaartverkopers, koekverkopers, ijsverkopers of groenteboeren met mobiele wagens.

Verkoopt u spullen langs de weg of aan huis, steeds op een andere plek?  Dan heeft u geen vergunning nodig.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U mag alleen korte tijd stil staan, bijvoorbeeld als u een klant helpt.
  • Het mag alleen van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur.
  • U houdt het netjes. U brengt de openbare orde, veiligheid en gezondheid niet in gevaar. U maakt geen lawaai (muziek, microfoon). U zorgt dat het verkeer geen last van u heeft.

Wat moet ik doen als ik wil venten in gebieden in beheer bij de NRIJ?

Wilt u venten in de gebieden in beheer van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde? Neem dan voor de regels contact(externe link) op met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde:
Bezoekadres: Overschieseweg 310, NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Telefoonnummer: (010) 298 10 10