Wij hebben een aantal veel gestelde vragen voor inwoners, organisaties en ondernemers op een rijtje gezet over bepaalde thema’s in relatie tot het coronavirus en hoe we hiermee omgaan in Barendrecht. Staat uw vraag er niet bij? Wij zijn telefonisch te bereiken op 14 0180.

Wat houdt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in?

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking getreden. Deze wet vervangt de noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, wordt de noodverordening van 18 november ingetrokken per 1 december 2020.

Het besluit tot intrekking van de noodverordening is vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en in te zien op de website van Rijnmondveilig.

Kijk voor meer informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 op de website van de Rijksoverheid.

Zijn er locaties afgesloten?

De volgende locaties zijn tot nader orde afgesloten voor publiek in het kader van de geldende coronamaatregelen:

 • parkeerplaats Vrijenburg op de geluidswal.
 • parkeerplaats bij restaurant Vrijenburg Alleen op de parkeerplaats naast restaurant Vrijenburg zijn enkele parkeervakken aan het begin vrijgelaten voor de toegestane bedrijfsvoering van het restaurant.

De parkeerplaatsen werden veelvuldig gebruikt door grote groepen personen, wat in de huidige maatregelen niet is toegestaan. Hierdoor nam de overlast op deze plekken toe en werd handhaving door de gemeentelijke boa’s en politie steeds moeilijker. De burgemeester heeft hierop besloten om deze locaties te sluiten. Dit besluit is gebaseerd op de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, die vanaf 1 december van kracht is.

 

Ontheffing coronamaatregelen

Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven.

Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering. Een ontheffing kan worden aangevraagd voor:

 • Groepsvorming
  Plaatsen waar het niet is toegestaan in groepen te zijn. Het gaat hier om een groep mensen die min of meer bij elkaar horen. Het gaat niet om een groep mensen die toevallig bij elkaar is, bijvoorbeeld om op een bus te wachten.
 • Openstelling publieke plaatsen
  Publieke plaatsen die niet, of alleen onder voorwaarden, open mogen zijn voor het publiek. Voorbeelden van publieke plaatsen zijn cafés, restaurants, theaters en bioscopen.
 • Evenementen
  Evenementen die niet, of alleen onder voorwaarden, toegestaan zijn. Let op: als u een ontheffing heeft gekregen voor het organiseren van een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen.

Ontheffing aanvragen