Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in gemeente Barendrecht. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Ik bied Oekraïnse vluchtelingen onderdak in mijn huis. Op welke termijn wordt er voor deze mensen opvang voor de langere termijn geregeld?

De gemeente is op zoek naar geschikte locaties voor de langere termijn huisvesting. We kunnen op dit moment nog niet aangeven op welke termijn de eerste plekken voor lange langetermijnhuisvesting beschikbaar komen.

Ik heb als particulier Oekraiense vluchtelingen bij mij thuis opgevangen. Moeten deze geregistreerd worden bij de gemeente?

Ja, als u vluchtelingen opvangt is het belangrijk dat zij zich inschrijven in de Basisregistratie Personen. Een afspraak maken bij de gemeente kan door te bellen naar 14 0180.

Ik ben, of ken een tolk. Waar kan ik mij melden?

Tolken zijn zeer welkom zich bij de gemeente te melden, we nemen graag contact met ze op om te helpen bij de ontvangst van Oekraïense vluchtelingen. U kunt zich aanmelden als tolk via het contactformulier.

Vanaf welke datum biedt de gemeente noodopvang aan? En voor welke termijn?

De gemeente biedt vanaf 23 maart noodopvang aan voor de korte termijn. Aan opvang voor korte en middellange termijn wordt momenteel in regionaal verband hard gewerkt.

Waar kan ik spullen/hulpgoederen/kleding leveren?

Dit kan het beste via het Rode Kruis. U kunt ook spullen afgeven bij de brandweerkazerne aan de Dr. Kuijperstraat 25.

Hoe zit het met de kostenvergoeding voor opvang?

Er wordt gewerkt aan landelijke regeling. Komt u nu al financieel in de knel, neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier.

Ik wil mijzelf aanbieden als ‘matchmaker’ tussen de gezinnen en de potentiele gastgezinnen. Waar meld ik mij aan?

De screening van gezinnen verloopt via de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, het is nog niet precies duidelijk hoe het daadwerkelijk matchen van vluchtelingen en gastgezinnen gaat verlopen. De gemeente probeert hier zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen bieden.

Mag ik als huurder van Patrimonium Barendrecht tijdelijk vluchtelingen uit de Oekraïne onderdak bieden?

Mensen laten logeren mag, daar is geen toestemming van Patrimonium voor nodig. Patrimonium stelt wel voorwaarden aan het tijdelijk in huis nemen van Oekraïense vluchtelingen. Bijvoorbeeld dat de woning geschikt is voor het aantal personen dat in de woning verblijft, de maximale duur van de inwoning, goed huurderschap (zoals geen overlast veroorzaken, grote aanpassingen aan de woning aanbrengen zonder overleg of de woning onderverhuren). Daarnaast zijn gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag of uitkering  de verantwoordelijkheid van de huurder zelf.

Huurders die onderdak willen bieden aan vluchtelingen die naar Nederland komen adviseren we daarom ook om contact met Patrimonium op te nemen.

De gemeente en Patrimonium Barendrecht hebben huizen op het oog voor mogelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Worden deze huizen nu bewoond door mensen met een anti-kraak (huur)overeenkomst?

Nee, dat is niet het geval. De huizen zijn niet meer bewoond en staan op dit moment leeg.