Corona heeft ons allemaal geraakt. De cultuursector vormt hier helaas geen uitzondering op. Daarom heeft het college in 2021 een besluit genomen over de inzet van extra gelden voor steun aan cultuurpartners in en na de coronacrisis. Aanvragen kan niet meer.

Heeft u van ons subsidie ontvangen voor nieuwe cultuurplannen in de coronacrisis? Dan moet u hiervoor verantwoording afleggen.

Dien online met DigiD of eHerkenning (eH3) een aanvraag in tot vaststelling voor de subsidie. Informatie hierover leest u in de beschikking die u ontvangt.

Vaststelling subsidie nieuwe cultuurplannen coronacrisis(externe link)

Voor de beoordeling van uw verzoek voor tegemoetkoming moet u, indien van toepassing, de volgende documenten als bijlagen direct meesturen:

 • Financieel verslag van de afgelopen subsidieperiode, bestaande uit:
  • Een exploitatieoverzicht van de baten en lasten
  • Een balans op de laatste dag van de subsidieperiode
  • Een toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans
  • Een accountantsverklaring indien de subsidie € 30.000,00 of meer bedraagt
  • Een door het bestuur gewaarmerkte jaarrekening.

Heeft u vragen over deze regeling? Stuur dan een e-mail naar Sheby Hogenbirk: s.hogenbirk@bar-organisatie.nl