Inwoners van Barendrecht hoeven over heel 2022 niet te betalen voor het aanleveren van PMD+restafval via de ondergrondse containers of minicontainers. Op 5 juli stemde de gemeenteraad van Barendrecht in met het voorstel van het college om te stoppen met het variabel tarief voor afval.

Wat betekent dat voor u?

  • U betaalt niet meer voor iedere zak met PMD+restafval die u in de ondergrondse containers doet of voor de minicontainers met PMD+restafval die u aan de weg zet.
  • Dit gaat direct in en geldt met terugwerkende kracht voor heel 2022.
  • Op de aanslag voor gemeentebelastingen die u begin 2023 ontvangt, vindt u geen afrekening voor het Variabel tarief over 2022.
  • Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 verandert niet.
  • Het afvalpasje blijft nodig om de ondergrondse containers te openen. Dit voorkomt afvaltoerisme en zorgt ervoor dat u nog steeds kunt volgen hoeveel afval u weggooit.
  • Per 1 september hebben alle Barendrechters toegang tot de ondergrondse verzamelcontainers voor papier en karton. Zo kunnen ook inwoners met een volle minicontainer hun extra papier en karton kwijt in de verzamelcontainer. Ook hiervoor blijft het pasje nodig.
  • De inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) blijft zoals die nu is.

Nieuw afvalbeleid

Het college van B&W komt in het najaar van 2022 met een uitgewerkt voorstel voor de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid. Ze gaat hier eerst over praten met inwoners. In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met betaalbaarheid, afvalscheiding, straatbeeld en gebruiksgemak. Hoe inwoners kunnen meepraten maken we nog bekend.

Vragen?

Alle informatie over afvaltarieven vindt u op de pagina over gemeentebelastingen. U kunt ons ook bellen via 14 0180 of een WhatsApp bericht sturen naar 06 46 98 63 26. Alle andere informatie over afval vindt u op de website van BAR Afvalbehee(externe link)r.