De kosten van vandalisme en overige schade aan gemeentelijke eigendommen over 2018 bedragen € 42.294. Dit betekent een daling van 85% ten opzichte van 2013. Toen ging het om € 277.138. We proberen de vandalismeschades altijd te verhalen op de (verzekering van) de dader(s).   

Over 2017 werd ruim 38% van het schadebedrag succesvol verhaald. Over 2018 was dit 37%. Daders kunnen niet altijd op heterdaad betrapt worden. Daarom zetten wij ook camerabewaking in. Uit onderzoek blijkt dat dit preventief werkt. Het college neemt eind 2019 een besluit over het verder optimaliseren van camerabewaking – en toezicht.

Sinds 2013 analyseren wij jaarlijks de vandalisme- en schadecijfers. De analyse geeft een goed beeld van de effecten van genomen maatregelen. Ook is de analyse de basis voor de acties en maatregelen voor het komende jaar.