De kosten van vandalisme en overige schade aan gemeentelijke eigendommen over 2018 bedragen € 42.294. Dit betekent een daling van 85% ten opzichte van 2013. Toen ging het om € 277.138. We proberen de vandalismeschades altijd te verhalen op de (verzekering van) de dader(s).