De gemeente Barendrecht wil in 2030 CO2 neutraal zijn. Daarom stimuleren wij Barendrechters om hun huis te verduurzamen. In de brochure 'Verduurzamen', die u hieronder kunt downloaden, vindt u een aantal inspirerende voorbeelden.

Het plaatsen van zonnepanelen is één van de bekendste maatregelen om een huis duurzamer te maken. Op veel huizen Barendrecht liggen al zonnepanelen. Omdat hiervoor vaak geen vergunning nodig is, kunnen de zonnepanelen naar eigen inzicht worden geplaatst. En dat komt het straatbeeld niet altijd ten goede.

Met onderstaande brochure bieden wij een handreiking om de zonnepanelen zodanig te plaatsen, dat dit wél ten goede komt aan de uitstraling van het straatbeeld en uw huis. En daarmee indirect ook aan de waarde van uw huis. Naast het plaatsen van zonnepanelen staan in de brochure ook inspirerende voorbeelden voor het plaatsen van zonneboilers, kleine windmolens en het toepassen van gevelisolatie.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u nakijken of u een vergunning nodig heeft.

Download de brochure