Veel mensen hebben door de enorme kostenstijgingen moeite met rondkomen. De hoge energierekening heeft daar een groot aandeel in. Vanuit de overheid wordt een deel van de energierekening in november en december met 190 euro gecompenseerd. De uitvoering wordt gedaan door de energieleveranciers. Hoe dit bedrag wordt uitgekeerd, wisselt per energieleverancier. De ene aanbieder stort dit bedrag op de rekening, bij anderen wordt het verrekend met de maandelijkse kosten of pas bij de eindafrekening. Landelijk zijn er veel acties opgestart door mensen die deze compensatie van in totaal 380 euro niet nodig hebben en liever doneren aan mensen die dit wel heel goed kunnen gebruiken. 

Wilt u uw tegemoetkoming doneren aan dorpsgenoten die dat harder nodig hebben, maar weet u niet goed waar u hiervoor terecht kunt? We zetten een aantal (lokale) stichtingen voor u op een rij. 

Lokale stichtingen 

•    Voedselbank Barendrecht (https://voedselbankbarendrecht.nl/wordt-sponsor/(externe link))
De Stichting Voedselbank Barendrecht zet zich in voor iedereen die tijdelijk niet in staat is om voldoende zijn/haar boodschappen te doen. 
•    Kledingbank Uniek (https://www.stichtinguniek.nl/contact/(externe link))
Kledingbank Uniek helpt minima in Barendrecht en Albrandswaard. Zij zorgen onder andere voor kleding, fietsen en verjaardagsdozen voor kinderen tot en met 10 jaar.
•    Diaconaal Fonds Barendrecht (https://diaconaalfondsbarendrecht.nl/donaties/(externe link))
Het Diaconaal Fonds helpt Barendrechters met een laag besteedbaar inkomen, als zij plotseling worden geconfronteerd met een materieel of financieel probleem en de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn.

Landelijke Stichtingen

•    Armoedefonds (https://www.armoedefonds.nl/energiecompensatie-doneren/(externe link))
Stichting Armoedefonds opgericht ondersteunt, zowel financieel als in natura lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding in Nederland.
•    Kansfonds (https://www.kansfonds.nl/themas/noodhulp/(externe link))
Kansfonds stelt deze winter 1 miljoen euro extra beschikbaar om mensen die komende maanden hard getroffen worden te helpen. Help elkaar de winter door.
•    Energiebank (https://www.energiebanknederland.nl/(externe link))
De Energiebank helpt mensen structureel de energiekosten te verlagen, bij het aanvragen van regelingen en het afsluiten van een goed energiecontract.