Een uittreksel Basisregistratie Personen BRP is een bewijs dat u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente. Een uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

Waar heb ik een uittreksel BRP voor nodig?

In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. Zoals uw naam, adres, burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat en geboortedatum. U kunt een uittreksel BRP nodig hebben voor het afleggen van een examen, inschrijven voor een school, opleiding of woningbouwvereniging, uw huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw pensioen, een echtscheiding of als bewijs dat u Nederlander bent.

 De informatie die op een uittreksel uit de BRP is vermeld, hangt af van het doel waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

Hoe kan ik een uittreksel BRP online aanvragen?

U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP alleen online via DigiD aanvragen als u 16 jaar of ouder bent en het uittreksel voor uzelf aanvraagt. 

DigiD linkAanvragen uittreksel uit de BRP

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

 • Online aanvragen: uw DigiD en uw gegevens voor internetbankieren
 • Persoonlijk aanvragen: Neem het volgende  mee naar uw afspraak:
  • geldig legitimatiebewijs
  • pinpas of contant geld
  • als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, neemt u ook de brief mee waarin staat dat u een uittreksel persoonsgegevens nodig heeft
  • bij eventuele machtiging: ingevuld machtigingsformulier, kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Ik wil het uittreksel BRP voor iemand anders aanvragen. Hoe regel ik dit?

U maakt een afspraak(externe link) om persoonlijk langs te komen als u een uittreksel wilt aanvragen voor:

 • uw thuiswonende minderjarige kind
 • uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
 • uw inwonende ouder
 • iemand anders waarvoor u gemachtigd bent.

Machtigen

U kunt ook iemand anders machtigen om een uittreksel persoonsgegevens voor u aan te vragen. U download hiervoor een machtigingsformulier en vult dit in. Als iemand anders de aanvraag voor u doet, geeft u die persoon het door u ingevulde machtigingsformulier mee, een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Aanvraag door notaris of advocaat

Als notaris of advocaat kunt u verschillende persoonsgegevens opvragen via ons contactformulier(externe link).

Wat kost het?

Een uittreksel uit de BRP kost: € 8,50

Wanneer ontvang ik het uittreksel?

 • Online aanvragen: u krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
 • Persoonlijk aanvragen: u krijgt het uittreksel direct mee.

Ik sta niet langer ingeschreven in de gemeente of woon in het buitenland. Hoe regel ik een uittreksel?

Woont u in het buitenland of staat u niet meer bij een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Een uittreksel vraagt u aan bij één van de RNI-loketgemeenten(externe link).