U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen aanvragen. Dit doet u bij de gemeente waar u woont.

U kunt ook een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen. Dit doet u in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) (vroeger GBA)

In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. Hierop staan:

 • uw naam
 • adres
 • geboorteplaats
 • geboortedatum en waar nodig andere gegevens.

U vraagt een uittreksel aan bij de gemeente waar u woont en ingeschreven staat.

Er zijn verschillende typen uittreksels. De instantie aan wie u het uittreksel moet geven, weet wat erop moet staan. Zo weten wij welke gegevens wij op het uittreksel moeten vermelden.

Heeft u een uittreksel BRP nodig? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.
Online afspraak voor uittreksel BRP maken

 • U komt persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • U betaalt meteen.
 • U krijgt het uittreksel meteen mee.

Momenteel is het online aanvragen van een uittreksel niet mogelijk. Onze excuses hiervoor.

Uittreksel burgerlijke stand

In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan gegevens over een gebeurtenis in het verleden. Bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden.

U kunt deze uittreksels alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Bent u in een andere gemeente geboren of gehuwd? Dan moet u het uittreksel bij die andere gemeente aanvragen. Dit geldt ook als het overlijden in een andere gemeente heeft plaatsgevonden. Ook dan vraagt u het uittreksel aan bij de andere gemeente.

Uittreksel (afschrift) aanvragen

Vraagt u een uittreksel aan, dan krijgt u van ons een afschrift (een volledige kopie van het origineel). U kunt van de volgende aktes een uittreksel aanvragen:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • partnerschapsakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte.

Hebt u een uittreksel burgerlijke stand nodig? Maak dan een afspraak voor de balie. Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.
Online afspraak voor afschrift burgerlijke stand maken

 • U komt persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • U betaalt meteen.
 • U krijgt het uittreksel meteen mee.

Momenteel is het online aanvragen van een uittreksel niet mogelijk. Onze excuses hiervoor.

Uittreksel voor iemand anders aanvragen

U kunt ook iemand die meerderjarig is machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. Maak online een afspraak voor de balie. Deze persoon moet dan meenemen:

 • geldig identiteitsbewijs
 • kopie identiteitsbewijs van uzelf
 • de schriftelijke machtiging

Met de schriftelijke machtiging geeft de persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt u toestemming om het document namens hem of haar aan te vragen. Download hiervoor ons formulier:

Machtigingsformulier

Vraagt u een uittreksel BRP aan voor uw kind jonger dan 18 jaar wonend op hetzelfde adres? Dan heeft u geen machtiging nodig.

Voor een uittreksel burgerlijke stand hebt u geen machtiging nodig voor uw echtgenoot of uw geregistreerde partner:

 • als u een erfgenaam bent
 • als u het (klein)kind of de (groot)ouder bent
 • als u de vertegenwoordiger bent
 • voor een huwelijksakte of overlijdensakte van voor 1995.

Kosten

 • Een uittreksel BRP kost: € 8,20
 • Een uittreksel burgerlijke stand kost: € 13,40

Extra informatie

Uittreksel in andere taal

Een uittreksel is standaard in het Nederlands. Bij het aanvragen kunt u kiezen voor een uittreksel met meerdere talen. Het uittreksel heeft dan de volgende talen:

 • Uittreksel BRP: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks, Spaans, Italiaans.
 • Uittreksel burgerlijke stand: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks, Spaans, Italiaans, Grieks, Portugees en Servisch.

Niet in Nederland wonen of ingeschreven

Als u in het buitenland woont, of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?