De speelplek tussen de woningen met huisnummer 77 en 79 aan de Torenmolen wordt opnieuw ingericht. Via een online vragenlijst kon u meedenken over de nieuwe inrichting van de plek.

Uitslag

De enquête is door 8 personen ingevuld. Alle respondenten willen graag bomen en planten op de speelplek. 38% van de respondenten wil ook graag dat er speeltoestellen worden geplaatst. De volledige uitslag van de enquête kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Lizette de Zwart, telefoon 14 0180.