Als het gaat om het uitlaten van honden zijn er een paar regels:

  • Elke hond moet in Barendrecht binnen de bebouwde kom aan de lijn.
  • Als een hond poept binnen de bebouwde kom ruimt de eigenaar dat op.
  • Waar de hond ook loopt, de eigenaar blijft verantwoordelijk voor de hond.

Hondenpoep opruimen en weggooien

U bent verplicht de poep van uw hond op te ruimen. Alleen in losloopgebieden en op hondenuitlaatplaatsen geldt deze opruimplicht niet. Op de looproutes naar de uitlaatplaatsen en losloopgebieden zijn blauwe bakken geplaatst waar het zakje met hondenpoep in gedaan kan worden. Is er geen blauwe hondenpoepbak in de buurt? Dan kunt u (bij gebruik van een zakje) de overige afvalbakken hiervoor benutten.

Groene bordjes: hondenuitlaatplaatsen

Op de uitlaatplaatsen mogen honden aangelijnd hun behoefte doen. U kunt een uitlaatplaats herkennen aan de groene bordjes/markeringspaaltjes. De gemeente reinigt deze plekken gemiddeld één keer per week met een speciaal voor dit doel ontwikkelde machine.

Gele bordjes: losloopgebieden

In de losloopgebieden kan de hond vrij rondlopen. U kunt een losloopgebied herkennen aan de gele bordjes/markeringspaaltjes. Voor zowel de eigenaar van de hond als voor de gemeente geldt hier geen opruimplicht. Het gras in de meeste losloopgebieden wordt 2 tot 5 keer per jaar gemaaid. Er zijn ook enkele losloopgebieden (park Nieuweland en sportpark Smitshoek) waar vaker gemaaid wordt.

Rode bordjes: verboden voor honden

Op deze speelplekken mag de hond niet komen. U kunt een speelplek herkennen aan de rode bordjes/markeringspaaltjes. Soms is het lastig om de grenzen van een speelplaats exact met deze bordjes aan te geven. Denk aan de speelpleintjes achter de woningen in de wijk Buitenoord of de kleinere speelplaatsen in Vrijenburg. De gemeente gaat ervan uit dat hondenbezitters in die situaties goed kunnen inschatten wat er op die plaatsen wel mag en wat niet.

Overzicht hondenuitlaatplaatsen, losloopgebieden en hondenpoepbakken per wijk

Op onderstaande kaart of in de tabel kunt u per wijk zien waar de hondenuitlaatplaatsen, de losloopgebieden en de hondenpoepbakken te vinden zijn. Voor de gebieden Oude Maas en Waaloever en het Zuidelijk Randpark geldt dat deze gebieden niet in beheer zijn bij de gemeente, maar bij het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Ook de handhaving in deze recreatiegebieden is een verantwoordelijkheid van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

Grotere kaart weergeven

 

Hondenlosloopgebieden en uitlaatplaatsen per wijk

Wijk Losloopgebied Uitlaatplaats
Smitshoek rondom voetbalveld en langs fietspad Middeldijk hoek Heulweg en Voordijk, doorsteek Voordijk en voetbalvelden, Leerlooierij, tussen Rietdekkerij en Smitshoeksebaan
Vrijheidsakker niet van toepassing hoek Carnisser Baan en Eriks-akker, Brandsma-akker
Riederhoek langs fietspad Middeldijk Smitshoekse Baan ter hoogte van Riedermorgen, Riedermorgen bij bussluis
Vrijenburg deel van de geluidswal, Carnisser Baan tussen Vrijenburglaan en trambaan, Voordijk naast huisnummer 464 hoek Vrijenburglaan en Avenue Carré noordzijde, Paardenburg, Kalverenburg, hoek Sandelhout en Teakhout, Vrijenburglaan ter hoogte van huisnummer 79
Voordijk niet van toepassing Noordersingel ter hoogte van huisnummer 28c en huisnummer 62
Meerwede langs fietspad Middeldijk (2 keer) Riedermorgen bij bussluis, Meerwedesingel ter hoogte van huisnummer 30 en 43, Lijsterbeswede overkant, Randmeer, Zuidersingel (2 keer)
Gaatkensoog eilandje Gaatkensoog niet van toepassing
Havenkwartier niet van toepassing hoek Hudighaven en Van Hobokenhaven, hoek Hudighaven en Van de Vormhaven, hoek Vederhaven en Müllerhaven
Waterkant langs fietspad Middeldijk Haringwater, Carnisser Baan, Portlandse Baan (2 keer)
Bijdorp gebied tussen Henry Dunantlaan en Bijdorp-West / Bijdorp-Oost rotonde Bijdorp singeltalud, hoek Berlagedreef en van Ravesteyndreef, hoek Dorpsstraat en Dudokdreef
Dorpzicht en Centrum-west niet van toepassing Boerhaavelaan ter hoogte van Johannes Wiersstraat, hoek Boerhaavelaan en Van der Meulenstraat, Petrus Campertstraat
Nieuweland geluidswal langs A29 (2 keer), park bij Corellipad

Oratoriumhof, singeltalud Ouvertureweg ter hoogte van Serenadelaan, Sweelincklaan ter hoogte van Mazurkastraat, singeltalud Triangelweg, Bachlaan ter hoogte van Muziekplein, park bij Klavecimbelweg, ten noorden van Concertweg, singeltalud Harplaan, singeltalud Brücknerstraat ter hoogte van speeltuin, hoek van Beethovensingel en Strausslaan, hoek Sweelincklaan en Corellipad

Paddewei niet van toepassing singeltalud Meidoorn, singeltalud Gentiaan, langs provinciaal fietspad ter hoogte van Paddeweg, ten noorden van Concertweg (wijk Nieuweland)
Molenvliet niet van toepassing singeltalud tussen Jacoba Pompevliet en Torenmolen, Stellingmolen, singeltalud tussen Stellingmolen en Arent Maertensvliet, singeltalud langs Standerdmolen en provinciaal fietspad
Vrouwenpolder Hedwigepolder singeltalud Louisapolder
Lagewei gedeelte van park ten noorden van Baanvakwei singeltalud tussen Haltewei en Remisewei, Sikkelwei ter hoogte van Repelwei, singeltalud ter hoogte van Zichtwei, singeltalud tegenover oude trambaan
Noord en Binnenland ten oosten van de atletiekbaan, ten oosten van de oude fietscrossbaan, Devel naast NS-station Scheldestraat, Maasstraat ten zuiden van parkeerterrein, hoek Marjoleinlaan en Windsingel, singeltalud hoek Binnenlandse baan en Windsingel, singeltalud Binnenlandse baan ter hoogte van Marjoleinlaan, hoek singeltalud Meije en Stationsweg
Centrum gedeelte in park Buitenoord Dr. Kuyperstraat
Buitenoord talud Middeldijk, eiland Tjalk Tweede Barendrechtseweg, Buitenlandse baan, Groene rede, Ziedewijdse Baan (2 keer),
Oranjewijk stationsoverkapping, Ziedewijdsedijk langs vijver, Boezempad Graaf Adolfstraat
Ter Leede talud Middeldijk, Leedepad bij Kleine Duiker singeltalud bij Kolkleede, Leedeweg bij bruggetje Tochtleede,

Buitengebieden

Staatsbosbeheer beheert de buitengebieden van Barendrecht. Dat doen ze namens Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Op de website van Staatsbosbeheer vind je informatie over de regels voor honden in het buitengebied.