Als het gaat om het uitlaten van honden zijn er een paar regels:

  • Elke hond moet in Barendrecht binnen de bebouwde kom aan de lijn.
  • Als een hond poept binnen de bebouwde kom ruimt de eigenaar dat op.
  • Waar de hond ook loopt, de eigenaar blijft verantwoordelijk voor de hond.

Hondenpoep opruimen en weggooien

U bent verplicht de poep van uw hond op te ruimen. Alleen in losloopgebieden en op hondenuitlaatplaatsen geldt deze opruimplicht niet. Op de looproutes naar de uitlaatplaatsen en losloopgebieden zijn blauwe bakken geplaatst waar het zakje met hondenpoep in gedaan kan worden. Is er geen blauwe hondenpoepbak in de buurt? Dan kunt u (bij gebruik van een zakje) de overige afvalbakken hiervoor benutten.

Groene bordjes: hondenuitlaatplaatsen

Op de uitlaatplaatsen mogen honden aangelijnd hun behoefte doen. U kunt een uitlaatplaats herkennen aan de groene bordjes/markeringspaaltjes. De gemeente reinigt deze plekken gemiddeld één keer per week met een speciaal voor dit doel ontwikkelde machine.

Gele bordjes: losloopgebieden

In de losloopgebieden kan de hond vrij rondlopen. U kunt een losloopgebied herkennen aan de gele bordjes/markeringspaaltjes. Voor zowel de eigenaar van de hond als voor de gemeente geldt hier geen opruimplicht. Het gras in de meeste losloopgebieden wordt 2 tot 5 keer per jaar gemaaid. Er zijn ook enkele losloopgebieden (park Nieuweland en sportpark Smitshoek) waar vaker gemaaid wordt.

Rode bordjes: verboden voor honden

Op deze speelplekken mag de hond niet komen. U kunt een speelplek herkennen aan de rode bordjes/markeringspaaltjes. Soms is het lastig om de grenzen van een speelplaats exact met deze bordjes aan te geven. Denk aan de speelpleintjes achter de woningen in de wijk Buitenoord of de kleinere speelplaatsen in Vrijenburg. De gemeente gaat ervan uit dat hondenbezitters in die situaties goed kunnen inschatten wat er op die plaatsen wel mag en wat niet.

Overzicht hondenuitlaatplaatsen, losloopgebieden en hondenpoepbakken per wijk

Op onderstaande kaart of in de tabel kunt u per wijk zien waar de hondenuitlaatplaatsen, de losloopgebieden en de hondenpoepbakken te vinden zijn. Voor de gebieden Oude Maas en Waaloever en het Zuidelijk Randpark geldt dat deze gebieden niet in beheer zijn bij de gemeente, maar bij het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Ook de handhaving in deze recreatiegebieden is een verantwoordelijkheid van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

Grotere kaart weergeven

Hondenlosloopgebieden en uitlaatplaatsen per wijk

WijkLosloopgebiedUitlaatplaats
Smitshoekrondom voetbalveld en langs fietspad Middeldijkhoek Heulweg en Voordijk, doorsteek Voordijk en voetbalvelden, Leerlooierij, tussen Rietdekkerij en Smitshoeksebaan
Vrijheidsakkerniet van toepassinghoek Carnisser Baan en Eriks-akker, Brandsma-akker
Riederhoeklangs fietspad MiddeldijkSmitshoekse Baan ter hoogte van Riedermorgen, Riedermorgen bij bussluis
Vrijenburgdeel van de geluidswal, Carnisser Baan tussen Vrijenburglaan en trambaan, Voordijk naast huisnummer 464hoek Vrijenburglaan en Avenue Carré noordzijde, Paardenburg, Kalverenburg, hoek Sandelhout en Teakhout, Vrijenburglaan ter hoogte van huisnummer 79
Voordijkniet van toepassingNoordersingel ter hoogte van huisnummer 28c en huisnummer 62
Meerwedelangs fietspad Middeldijk (2 keer)Riedermorgen bij bussluis, Meerwedesingel ter hoogte van huisnummer 30 en 43, Lijsterbeswede overkant, Randmeer, Zuidersingel (2 keer)
Gaatkensoogeilandje Gaatkensoogniet van toepassing
Havenkwartierniet van toepassinghoek Hudighaven en Van Hobokenhaven, hoek Hudighaven en Van de Vormhaven, hoek Vederhaven en Müllerhaven
Waterkantlangs fietspad MiddeldijkHaringwater, Carnisser Baan, Portlandse Baan (2 keer)
Bijdorpgebied tussen Henry Dunantlaan en Bijdorp-West / Bijdorp-Oostrotonde Bijdorp singeltalud, hoek Berlagedreef en van Ravesteyndreef, hoek Dorpsstraat en Dudokdreef
Dorpzicht en Centrum-westniet van toepassingBoerhaavelaan ter hoogte van Johannes Wiersstraat, hoek Boerhaavelaan en Van der Meulenstraat, Petrus Campertstraat
Nieuwelandgeluidswal langs A29 (2 keer), park bij Corellipad

Oratoriumhof, singeltalud Ouvertureweg ter hoogte van Serenadelaan, Sweelincklaan ter hoogte van Mazurkastraat, singeltalud Triangelweg, Bachlaan ter hoogte van Muziekplein, park bij Klavecimbelweg, ten noorden van Concertweg, singeltalud Harplaan, singeltalud Brücknerstraat ter hoogte van speeltuin, hoek van Beethovensingel en Strausslaan, hoek Sweelincklaan en Corellipad

Paddeweiniet van toepassingsingeltalud Meidoorn, singeltalud Gentiaan, langs provinciaal fietspad ter hoogte van Paddeweg, ten noorden van Concertweg (wijk Nieuweland)
Molenvlietniet van toepassingsingeltalud tussen Jacoba Pompevliet en Torenmolen, Stellingmolen, singeltalud tussen Stellingmolen en Arent Maertensvliet, singeltalud langs Standerdmolen en provinciaal fietspad
VrouwenpolderHedwigepoldersingeltalud Louisapolder
Lageweigedeelte van park ten noorden van Baanvakweisingeltalud tussen Haltewei en Remisewei, Sikkelwei ter hoogte van Repelwei, singeltalud ter hoogte van Zichtwei, singeltalud tegenover oude trambaan
Noord en Binnenlandten oosten van de atletiekbaan, ten oosten van de oude fietscrossbaan, Devel naast NS-stationScheldestraat, Maasstraat ten zuiden van parkeerterrein, hoek Marjoleinlaan en Windsingel, singeltalud hoek Binnenlandse baan en Windsingel, singeltalud Binnenlandse baan ter hoogte van Marjoleinlaan, hoek singeltalud Meije en Stationsweg
Centrumgedeelte in park BuitenoordDr. Kuyperstraat
Buitenoordtalud Middeldijk, eiland TjalkTweede Barendrechtseweg, Buitenlandse baan, Groene rede, Ziedewijdse Baan (2 keer),
Oranjewijkstationsoverkapping, Ziedewijdsedijk langs vijver, BoezempadGraaf Adolfstraat
Ter Leedetalud Middeldijk, Leedepad bij Kleine Duikersingeltalud bij Kolkleede, Leedeweg bij bruggetje Tochtleede,

Buitengebieden

Staatsbosbeheer beheert de buitengebieden van Barendrecht. Dat doen ze namens Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Op de website van Staatsbosbeheer(externe link) vind je informatie over de regels voor honden in het buitengebied.