Aanpak

 

 • Verspreid via Facebookadvertentie en website
 • Periode: 19 maart t/m 2 april 2020
 • 1.131 mensen boven de 19 jaar vulden de vragenlijst volledig in
 • Weging op leeftijd, gender en postcode

Respondenten

Genderverdeling

 • 48% man
 • 49% populatie
 • 52% vrouw
 • 51% populatie

Leeftijdsverdeling

Grafiek leeftijdsverdeling

19-29 jaar

 • Respondenten 19%
 • Populatie 16%

30-39 jaar

 • Respondenten 21%
 • Populatie 16%

40-49 jaar

 • Respondenten 22%
 • Populatie 17%

50-59 jaar

 • Respondenten 21%
 • Populatie 19%

60 jaar of ouder

 • Respondenten 17%
 • Populatie 33%

Postcodeverdeling

Grafiek postcodeverdeling

2991

 • Respondenten 45%
 • Populatie 27%

2992

 • Respondenten 40%
 • Populatie 30%

2993

 • Respondenten 12%
 • Populatie 29%

2994

 • Respondenten 3%
 • Populatie 14%

Uitkomsten

Scenario 1: behoud

Kaart scenario 1

 

Grafiek uitslag scenario 1

Hoe aantrekkelijk vindt u dit scenario?

 • De meeste mensen zijn neutraal over scenario 1 (37 procent)
 • 30 procent vindt dit scenario onaantrekkelijk
 • 20 procent vindt dit scenario aantrekkelijk
 • 8 procent vindt dit scenario zeer onaantrekkelijk
 • 6 procent vindt dit scenario zeer aantrekkelijk

Waarom? Meest genoemde antwoorden van mensen die scenario 1 (zeer) aantrekkelijk vinden:

 • De huidige situatie is prima zoals het is, wordt 21 keer genoemd
 • Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn/blijven, wordt 21 keer genoemd
 • Dit scenario bespaart kosten/is het goedkoopst, wordt 15 keer genoemd
 • Er is nu te weinig parkeergelegenheid, wordt 15 keer genoemd
 • Bereikbaarheid van de winkels is belangrijk, wordt 14 keer genoemd
 • Weinig impact/veranderingen, wordt 11 keer genoemd

Waarom? Meest genoemde antwoorden van mensen die scenario 1 (zeer) onaantrekkelijk vinden:

 • Meer groen is belangrijk, wordt 90 keer genoemd
 • Terrassen en meer horeca zijn gewenst, wordt 70 keer genoemd
 • Er mist gezelligheid/het is saai, wordt 41 keer genoemd
 • Er verandert/verbetert te weinig, wordt 39 keer genoemd

Scenario 2: extra toegang

Kaart scenario 2

 

Grafiek uitslag scenario 2

Hoe aantrekkelijk vindt u dit scenario?

 • De meeste mensen vinden scenario 2 onaantrekkelijk (42 procent)
 • 37 procent vindt dit scenario zeer onaantrekkelijk
 • 13 procent is neutraal over dit scenario
 • 6 procent vindt dit scenario aantrekkelijk
 • 3 procent vindt dit scenario zeer aantrekkelijk

Waarom? Meest genoemde antwoorden van mensen die scenario 2 (zeer) aantrekkelijk vinden

 • Oplossing voor de verkeersituatie, wordt 10 keer genoemd
 • Weinig verschil met scenario 1, wordt 2 keer genoemd
 • Handig/praktisch, wordt 2 keer genoemd

Waarom? Meest genoemde antwoorden van mensen die scenario 2 (zeer) onaantrekkelijk vinden

 • Minder auto’s zijn belangrijk, wordt 196 keer genoemd
 • Meer groen is belangrijk, wordt 73 keer genoemd
 • Te veel verkeer zorgt voor een onveilige situatie, wordt 69 keer genoemd
 • Zonde van de bomen, wordt 59 keer genoemd

Scenario 3: gecombineerde functies

Kaart scenario 3

 

Grafiek uitslag scenario 3

Hoe aantrekkelijk vindt u dit scenario?

 • De meeste mensen vinden scenario 3 aantrekkelijk (51 procent)
 • 22 procent vindt dit scenario zeer aantrekkelijk
 • 12 procent is neutraal over dit scenario
 • 10 procent vindt dit scenario onaantrekkelijk5 procent vindt dit scenario zeer onaantrekkelijk

Waarom? Meest genoemde antwoorden van mensen die scenario 3 (zeer) aantrekkelijk vinden

 • Meer groen is belangrijk, wordt 123 keer genoemd
 • Meer ruimte voor terrassen is gewenst, wordt  101 keer genoemd
 • Hier wordt het gezelliger van, wordt 60 keer genoemd
 • Meer ruimte en veiligheid voor voetgangers, wordt 3 keer genoemd

Waarom? Meest genoemde antwoorden van mensen die scenario 3 (zeer) onaantrekkelijk vinden

 • Minder parkeerplaatsen is een nadeel, wordt 48 keer genoemd
 • Deze plek is niet aantrekkelijk voor terrassen, wordt 20 keer genoemd
 • Duur scenario, wordt 10 keer genoemd

Scenario 4: Verblijfsplein

Kaart scenario 4

 

Grafiek uitslag scenario 4

Hoe aantrekkelijk vindt u dit scenario?

 • De meeste mensen vinden scenario 4 zeer aantrekkelijk (44 procent)
 • 26 procent vindt dit scenario aantrekkelijk
 • 11 procent vindt dit scenario zeer onaantrekkelijk
 • 10 procent vindt dit scenario onaantrekkelijk
 • 8 procent is neutraal over dit scenario

Waarom? Meest genoemde antwoorden van mensen die scenario 4 (zeer) aantrekkelijk vinden

 • Meer groen is belangrijk, wordt 89 keer genoemd
 • Hier wordt het gezelliger van, wordt 87 keer genoemd
 • Meer ruimte voor terrassen is gewenst, wordt 81 keer genoemd
 • Autovrij heeft de voorkeur, wordt 55 keer genoemd

Waarom? Meest genoemde antwoorden van mensen die scenario 4 (zeer) onaantrekkelijk vinden

 • Er is te weinig parkeergelegenheid, wordt 90 keer genoemd
 • Slecht scenario voor de winkels/afhaalhoreca, wordt 19 keer genoemd
 • Terrassen zijn niet nodig, wordt 14 keer genoemd
 • Zorgt voor slechtere bereikbaarheid, wordt 10 keer genoemd

Welk scenario vindt u het meest aantrekkelijk?

Grafiek meest aantrekkelijke scenario
 • Scenario 4 (Verblijfsplein) wordt verreweg het meest aantrekkelijk gevonden: 60 procent van de respondenten vindt dit scenario het meest aantrekkelijk
 • Scenario 3 (Gecombineerde functies) wordt door 25 procent het meest aantrekkelijk gevonden
 • Scenario 1 (Behoud) wordt door 11 procent het meest aantrekkelijk gevonden
 • Scenario 2 (Extra toegang) wordt door slechts 4 procent het meest aantrekkelijk gevonden

Waarom? Top drie van redenen voor scenario 1: behoud

 • De huidige situatie is prima zoals het is
 • Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn/blijven
 • Dit scenario bespaart kosten/is het goedkoopst

Top drie van redenen voor scenario 2: extra toegang

 • Oplossing voor de verkeersituatie
 • Handig/praktisch
 • Weinig verschil met scenario 1

Top drie van redenen voor scenario 3: Gecombineerde functies

 • Meer groen is belangrijk
 • Meer ruimte voor terrassen is gewenst
 • Het wordt gezelliger

Top drie van redenen voor scenario 4: Verblijfsplein

 • Meer groen is belangrijk
 • Het wordt gezelliger
 • Meer ruimte voor terrassen

Samenvatting

Grafiek samenvatting
 • Scenario 4 Verblijfsplein kan rekenen op meeste steun vanwege a) meer ruimte voor terrassen/gezelliger, b) meer ruimte voor groen en c) autovrij.
 • Scenario 3 Gecombineerde functies krijgt minder steun vanwege nadelen als a) minder parkeerplaatsen en b) onaantrekkelijk voor terrassen.  
 • Scenario 1 Opknapbeurt krijgt weinig steun omdat men a) meer groen belangrijk vindt, b) meer terrassen en horeca wenst en c) in dit scenario gezelligheid mist.
 • Scenario 2 Extra toegang krijgt het minste steun vanwege nadelen als a) weinig groen, b) teveel auto’s en c) onveilige situatie.