De regering heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo bestaat uit 2 onderdelen:

 1. inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) en/of
 2. een lening voor bedrijfskapitaal

Tozo 5 loopt van juli tot en met september 2021 (3 maanden). Wij plaatsen alle informatie over Tozo 5 op onze website. Houd deze pagina in de gaten voor de meest recente informatie.

Wilt u weten of u Tozo 5 kunt krijgen?

Ons advies is om eerst de landelijke digitale beslisboom op krijgiktozo.nl in te vullen. Zo kunt u nagaan of u een uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal kunt krijgen. Het is niet de digitale beslisboom die bepaalt of u een uitkering en/of lening krijgt. Wij behandelen uw aanvraag. Daarna nemen wij een beslissing over uw aanvraag.

Tozo en Brexit

Voor de gemeentelijke uitvoering betekent dit vanaf 1 januari 2021 het volgende: 

 • Ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in het Verenigd Koninkrijk, kunnen vanaf 1 januari 2021 geen Tozo meer aanvragen. Ook ondernemers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en een bedrijf hebben in Nederland, kunnen vanaf 1 januari 2021 geen Tozo meer aanvragen. Bestaande leningen blijven doorlopen. 

Meer informatie / aanvragen

 1. Tozo 5 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) en/of
 2. Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal

Let op!

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldt: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar Team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het invullen van de formulieren of deze regelingen, bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar: team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl

Kan ik in aanmerking komen voor zowel een aanvraag 'Tozo 5 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)’ als voor een 'Tozo 5 lening bedrijfskapitaal'?

Ja, dat is mogelijk. Ons advies is om eerst de landelijke digitale beslisboom op krijgiktozo.nl in te vullen. Kijk goed naar de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Het is niet de digitale beslisboom die bepaalt of u een uitkering en/of lening krijgt. Wij behandelen uw aanvraag. Daarna nemen wij een beslissing over uw aanvraag.

Wanneer krijg ik mijn uitkering en/of mijn voorschot?

Tozo 5 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)

Hoe gaat het verder na uw aanvraag (om verlenging)?

 • Wij bekijken uw aanvraag en besluiten of u de uitkering krijgt.
 • Het kan zijn dat wij u om extra informatie vragen, omdat iets niet helemaal duidelijk is.
 • Wij proberen om u binnen 4 weken te laten weten of u de uitkering krijgt

Tozo 5 lening bedrijfskapitaal

Hoe gaat het verder na uw aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal?

 • Wij bekijken uw aanvraag en besluiten of u de lening krijgt.
 • Het kan zijn dat wij u om extra informatie vragen, omdat iets niet helemaal duidelijk is.
 • Wij proberen om u binnen 4 weken te laten weten of u de lening krijgt.

Is mijn aanvraag al binnen gekomen bij de gemeente?

U ontvangt een bevestiging op het moment dat uw aanvraag bij ons is binnen gekomen.

Na het indienen van mijn aanvraag heb ik geen ontvangstbevestiging ontvangen?

De ontvangstbevestiging wordt gestuurd na binnenkomst van de uitvraag.

Waar moet ik voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) zijn?

Kijk hiervoor op www.rvo.nl.

Waar moet ik voor de regeling Tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn?

Het UWV voert deze regeling uit. Zie voor meer info www.uwv.nl.

Kan ik als AOW-gerechtigde een uitkering levensonderhoud of een lening bedrijfskapitaal aanvragen?

U kunt als AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer een lening bedrijfskapitaal aanvragen. U komt niet in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud.

Ik ben een flexwerker. Kan ik voor de regeling voor flexwerkers terecht bij mijn gemeente?

Nee. De regeling voor flexwerkers wordt uitgevoerd door het UWV. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het UWV. Of kijk op de website www.uwv.nl.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja. Wij kunnen bij de aanvraag, maar ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die van belang zijn voor de regeling. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Heeft u ons met opzet onjuiste gegevens gestuurd? Dan moet u het de uitkering levensonderhoud terugbetalen. U krijgt dan ook een boete.

Telt de inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) mee als inkomen?

Ja. De uitkering inkomensondersteuning telt mee als inkomen over het jaar waarin u dit ontvangt (2020 en/of 2021). De uitkering:

 • behoort tot het verzamelinkomen
 • telt mee voor het toetsingsinkomen Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

Dit toetsingsinkomen wordt gebruikt om te kijken of u inkomensafhankelijke toeslag kunt krijgen.

U moet de uitkering inkomensondersteuning dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar waarin u dit ontvangt (2020 en/of 2021). Het kan zijn dat u hierdoor een hoger bedrag aan belasting betaalt dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Heeft u een partner en krijgt u van ons een aanvullende uitkering? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling

Waar kan ik terecht voor aanvullende vragen?

U kunt uw vragen per e-mail stellen via team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl

De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers. U kunt vragen stellen over bijvoorbeeld voorraden, personeel en financiële impact. Dit loket is ook telefonisch bereikbaar via 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur). Bij dit telefonische loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Kijk voor de veelgestelde vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ook op website van de Rijksoverheid.