In oktober is de ‘tender’ uitgezet door de grondeigenaren van het Vaanplein, Staatsbosbeheer en Recreatieschap IJsselmonde. Zij selecteren een ontwikkelaar op basis van een selectieprocedure. Middels deze tender kunnen marktpartijen en/of energiecoöperaties zich melden.

Uit de diverse partijen, zullen de grondeigenaren een geschikte partij selecteren. In oktober start deze selectieprocedure en begin 2022 zal bekend zijn wie de betreffende ontwikkelaar is. De ontwikkelaar gaat vervolgens in gesprek met de gemeente ter voorbereiding op het indienen van een vergunning en/of het verrichten van nader onderzoek.

Wat houdt deze ontwikkeling concreet in voor de direct omwonenden?

Wellicht vraagt u zich af wat de gevolgen zijn als een ontwikkelaar een vergunning gaat aanvragen. Op hoofdlijnen houdt dit het volgende in. De ontwikkelaar zal begin 2022 bekend zijn. Deze partij kan zelf overwegen om een mer-procedure te starten en om daarna een omgevingsvergunning aan te vragen, maar kan de vergunning ook al direct aanvragen.

Het kan zo zijn dat de vergunning verleend wordt en dat de ontwikkelaar kan starten met de voorbereiding van de bouw als er geen bezwaar en/of hoger beroep volgt. Het kan ook zijn dat de vergunning niet verleend wordt; de ontwikkelaar is bijvoorbeeld iets vergeten in te dienen waarmee de vergunningsaanvraag niet ‘ontvankelijk’ is. Dan kan de ontwikkelaar terug naar de eerste stap en kan daarna weer een nieuwe vergunning aanvragen. Ook kan de vergunning door belanghebbenden worden aangevochten.

Indien u, als inwoner, het niet eens bent met de vergunning, dan kunt u eerst een zienswijze indienen. Deze zienswijze kunt u mondeling of schriftelijk indienen bij. Daarna heeft u nog de mogelijkheid in hoger beroep te gaan. (Let op dat u als direct omwonende altijd het recht heeft om in hoger beroep te gaan ook als u financieel mee wenst te participeren; het een sluit het ander niet uit).

Hoe kan het dat, ondanks de motie is aangenomen, er dan toch een ontwikkelaar geselecteerd gaat worden?

In de lokale politiek wil men het proces vertragen, terwijl er aan de andere kant een ontwikkelaar geselecteerd gaat worden. Dit klinkt wellicht tegenstrijdig. Maar beide trajecten kunnen gelijk oplopen. De ruimtelijke procedures die de gemeente voert, staan los van de tenderprocedure van de grondeigenaren om een ontwikkelaar te selecteren; dit is een op zichzelf staand proces.

Hoe gaat het nu verder?

Op het moment wordt onderzocht wat de concrete gevolgen zijn van de aangenomen motie op het proces; wat gaat dit inhouden voor direct omwonenden, voor de leefomgeving, wat voor impact heeft dit besluit op de grondigheid van de te verrichten onderzoeken en wat gaat dit betekenen voor het bevoegd gezag van de gemeente. Via onder andere deze nieuwsbrief zullen wij actualiteiten met u blijven delen. Heeft u in de tussentijd vragen, opmerkingen en-/of zorgen, kunt u een mail sturen naar energietransitie@barendrecht.nl o.v.v. ‘Windenergie Vaanplein’.

Veelgestelde vragen over windenergie

Er worden geregeld vragen gesteld over windenergie. Lees de veelgestelde vragen over windenergie.