Deze maand ontvangt u van SVHW de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Bent u woningeigenaar? Het bedrag dat u betaalt voor de onroerende zaakbelasting (OZB) hangt af van uw individuele woonsituatie en de hoogte van de WOZ-waarde van de woning ten opzichte van 2020.

Het tarief van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor woningen blijft in ieder geval op hetzelfde niveau: 0,1087% van de WOZ-waarde.

Afvalstoffenheffing

Het tarief voor rioolheffing stijgt met 3%. De afvalstoffenheffing stijgt met 19%. Die stijging komt omdat landelijk de verwerkings- en verbrandingskosten van restafval zijn gestegen. Dankzij het nieuwe afvalbeleid is de hoeveelheid restafval 100 kilo per inwoner gedaald, wat de stijging van de afvalstoffenheffing wel heeft geremd.

Huurders hebben 14% meer woonlasten dan in 2020 en de hondenbelasting stijgt 1,6%.

Tarieven 2021

Bekijk de tarieven op de website van SVHW.

Vragen over gemeentelijke belastingen

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met SVHW. SVHW voert de belastingheffing en -inning voor Barendrecht uit. SVHW is bereikbaar via 0186 - 577 222 of 0800 - 02 00 873.

Op de website van SVHW staan antwoorden op de meest gestelde vragen. Via het digitale loket ‘Mijn SVHW’ kunt u uw gegevens inzien en wijzigen, documenten downloaden of bezwaar maken.