Hieronder vindt u het register van de (tot april) verleende subsidies 2019. Subsidies boven de €5.000 worden achteraf - na het indienen van een aanvraag tot vaststelling - definitief vastgesteld.

Beleidsterrein Organisatie Jaarlijkse subsidie / activiteiten Verlening 2019
Bibliotheek Bibliotheek AanZet Jaarlijkse subsidie 2019 € 772.600
Buitenstedelijke recreatie Stichting de Kleine Duiker Jaarlijkse subsidie 2019 € 82.000
Culturele activiteiten in het Kruispunt Theater Het Kruispunt Jaarlijkse subsidie 2019 € 733.200
Culturele vorming Amateurtuindersvereniging Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 1.040
  Cantando Zangvereniging Jaarlijkse subsidie 2019 € 500
  Cantando Zangvereniging Jaarlijkse subsidie 2019 € 630
  CMK de Verenigde Zangers Jaarlijkse subsidie 2019 € 500
  F. Plugge Er zit muziek in Carnisse haven Jaarlijkse subsidie 2019 € 1.500
  Stichting Culturele Alliantie Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 5.000
  Stichting Kunstroute Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 1.500
  Harmonievereniging Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 6.684
  Historische Vereniging Barendrecht (D'Ouwe School) Jaarlijkse subsidie 2019 € 6.500
  Poppodium de Beuk Jaarlijkse subsidie 2019 € 11.080
  Stichting Centrum voor de Circuskunst Eenmalige subsidie 2019 zomercircus € 6.200
  Theater het Kruispunt Eenmalige subsidie project Kruispunt on tour € 5.000
Centrum voor jeugd en gezin Stichting CJG Rijnmond Jaarlijkse subsidie 2019 € 1.551.900
Cliëntondersteuning St. MEE Rotterdam Rijnmond Jaarlijkse subsidie € 74.178
Evenementen Oranjevereniging Juliana Jaarlijkse subsidie 2019 € 3.000
  Stichten Veteranen comité Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 4.100
  Stichting Laxmi Jaarlijkse subsidie 2019 € 4.900
  Wijkvereniging/Oranjecomité Smitshoek Koningsdag Jaarlijkse subsidie 2019 € 3.000
  Stichting All events (Picknick in het Park) Jaarlijkse subsidie 2019 € 10.000
  Stichting de Doorkomst Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 15.000
Jeugdtheaterschool Hofplein St. Hofpleintheater jeugd theater Jaarlijkse subsidie 2019 € 29.452
Jeugdwerk Scouting Fridtjof Nansen Groep 12 Jaarlijkse subsidie 2019 € 4.450
  Scoutinggroep Jhr. Beelaerts van Blokland Jaarlijkse subsidie 2019 € 4.480
  Zeeverkennersgroep Brandaen Jaarlijkse subsidie 2019 € 4.458
  Speeltuinvereniging de Oranjetuin Jaarlijkse subsidie 2019 € 5.722
Maatschappelijk Werk Harmonievereniging Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 2.491
  La Popoldancantoj Jaarlijkse subsidie 2019 € 500
  Stichting Kerstviering Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 1.700
  Stichting Velerlei Jaarlijkse subsidie 2019 € 4.950
  Unie van Vrijwilligers Jaarlijkse subsidie 2019 € 4.100
  Radar Jaarlijkse subsidie 2019 € 18.489
  Slachtofferhulp Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 9.700
  Stichting Present Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 20.000
Muziek- en cultuureducatie Stichting Kunstcreatief Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 136.100
  Stichting CultuurLocaal Jaarlijkse subsidie 2019 € 259.600
  st. kenniscentrum cultuureducatie Rotterdam subsidie 2019 Cultuurregisseur € 25.000
  Stichting kenniscentrum cultuureducatie Rotterdam Subsidie 2019 CMK € 26.056
Onderwijsachterstanden / Peuterwerk / lokaal onderwijs Vereniging voor Christelijk Voorgezet Onderwijs CVO Jaarlijkse subsidie 2019 € 5.000
  Stichting OZHW voor PO VO (schakelklas) Jaarlijkse subsidie 2019 € 10.080
  Kibeo Jaarlijkse subsidie 2019 € 271.933
  RVKO Jaarlijkse subsidie 2019 € 49.352
  Calvijn Het Groene Hart Jaarlijkse subsidie 2019 € 11.595
  Focusberoepsacademie OZHW Jaarlijkse subsidie 2019 € 11.595
  kdv Eiland Marlyne Jaarlijkse subsidie 2019 € 132.632
Ouderenwerk Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Jaarlijkse subsidie 2019 € 4.200
  P.C.B.O. (Protestants Christelijke Ouderen Bond) Jaarlijkse subsidie 2019 € 4.500
  Stichting Samen op Pad Jaarlijkse subsidie 2019 € 3.535
Sociale samenhang Stichting Humanitas DMH Eetcafé heel gewoon Jaarlijkse subsidie 2019 € 11.450
  Barendrechtse Uitdaging Eenmalige subsidie 2019 € 7.500
Sport Barendrechtse Sportvereniging Savosa Jaarlijkse subsidie 2019 € 2.865
  Biljartvereniging Vriendenkring Jaarlijkse subsidie 2019 € 481
  Bridge club Sans Atout Jaarlijkse subsidie 2019 € 2.401
  CVV Volleybalvereniging Spirit Jaarlijkse subsidie 2019 € 2.737
  FCC Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 2.304
  Kanovereniging Lekko Jaarlijkse subsidie 2019 € 358
  Schaakvereniging Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 545
  Schietsportvereniging De Vrijheid Jaarlijkse subsidie 2019 € 593
  Tafeltennisvereniging Taveba Jaarlijkse subsidie 2019 € 1.734
  The Flying Shuttle Jaarlijkse subsidie 2019 € 2.547
  Toerclub Barrhopoort Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 986
  BVV Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 32.198
  C.A.V. Energie Jaarlijkse subsidie 2019 € 11.898
  CBV Binnenland Jaarlijkse subsidie 2019 € 7.123
  GV Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 19.079
  Hockeyvereniging Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 21.140
  Korfbalvereniging Vitesse Jaarlijkse subsidie 2019 € 6.375
  Roeivereniging Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 35.260
  Tennisvereniging Smitshoek Jaarlijkse subsidie 2019 € 5.497
  TV Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 10.200
  VV Smitshoek Jaarlijkse subsidie 2019 € 25.697
  ZPB Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 6.054
Stedenband Stichting Stedenband Barendrecht -Oost Europa Jaarlijkse subsidie 2019 € 2.500
Vluchtelingen Stichting Vluchtelingenwerk Jaarlijkse subsidie 2019 € 59.820
Volksgezondheid Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) Jaarlijkse subsidie 2019 € 800
Wijkoverleg Bewonersorganisatie Park Buitenoord (BOBO) Jaarlijkse subsidie 2019 € 1.400
  Wijkvereniging Smitshoek Barendrecht Jaarlijkse subsidie 2019 € 3.000
Wmo Vrijwilligersbeleid Mevrouw Renate Buik - eenzame ouderen Eenmalige subsidie 2019 € 4.000
Buurtsportcoaches kdv Eiland Marlyne Jaarlijkse subsidie 2019 verdaagd
Innovatiesubsidie Stichting Pameijer Buurtcirkel € 27.000
  Vereecken Valpreventie € 5.000
  Stichting IJsselmonde Oost Buurt mv € 79.718
Lokaal zorgnetwerk Stichting Pameijer Jaarlijkse subsidie 2019 € 3.325
  BAVO Europoort Jaarlijkse subsidie 2019 € 18.048
Diverse beleidsterreinen Stichting ENVER Jaarlijkse subsidie € 63.349
  Stichting Kijk op Welzijn Jaarlijkse subsidie 2019 € 1.591.000
  Stichting Vivenz Jaarlijkse subsidie € 159.561