Corona raakt ons allemaal. De cultuursector vormt hier helaas geen uitzondering op. Het is belangrijk dat de cultuursector ideeën en plannen aan blijft dragen. Investeren in én met elkaar.

Op 21 september jl. heeft het college daarom een besluit genomen over de inzet van extra gelden voor steun aan cultuurpartners in en na de coronacrisis.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn:

 • U bent een cultuurpartner
 • U heeft een nieuw plan voor het opstarten van programmering/activiteiten voor Barendrechters in en na de coronacrisis
 • U kunt dit plan niet realiseren vanuit reguliere middelen
 • U doet uw aanvraag vóór 1 november 2021.

Heeft u vragen over deze regeling? Stuur dan een e-mail naar Sheby Hogenbirk: s.hogenbirk@bar-organisatie.nl

Een aanvraag doen is niet meer mogelijk.

Subsidie vast laten stellen

Heeft u van ons subsidie ontvangen voor nieuwe cultuurplannen in de coronacrisis? Dan moet u hiervoor verantwoording afleggen.

Dien online met DigiD of eHerkenning (eH3) een aanvraag in tot vaststelling voor de subsidie. Informatie hierover leest u in de beschikking die u ontvangt.

Vaststelling subsidie nieuwe cultuurplannen coronacrisis

Voor de beoordeling van uw verzoek voor tegemoetkoming moet u, indien van toepassing, de volgende documenten als bijlagen direct meesturen:

 • Financieel verslag van de afgelopen subsidieperiode, bestaande uit:
  • Een exploitatieoverzicht van de baten en lasten
  • Een balans op de laatste dag van de subsidieperiode
  • Een toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans
 • Een accountantsverklaring indien de subsidie € 30.000,00 of meer bedraagt
 • Een door het bestuur gewaarmerkte jaarrekening.