De gemeente maakt extra geld beschikbaar voor steun aan cultuurpartners in en na de coronacrisis. Cultuurpartners met een nieuw plan voor de opstart van een programma of activiteit, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het college heeft op 21 september het besluit genomen over de inzet van deze extra gelden voor steun aan cultuurpartners.

Samen met haar culturele partners probeert de gemeente optimistisch vooruit te kijken en waar mogelijk de handen ineen te slaan. “Richting de toekomst willen wij nog meer peilen waar met name de behoeften liggen en meer vanuit die vraaggerichte kant ondersteuning bieden. Daarom is het belangrijk dat de cultuursector ideeën en plannen blijft aandragen. Investeren in én met elkaar: dat is het doel. We willen het culturele voorzieningenaanbod voor onze inwoners op peil houden. Deze subsidie moet ervoor zorgen dat mooie cultuurplannen toch kunnen worden uitgevoerd.” Aldus wethouder De Jonge.

Subsidie aanvragen

Tot 1 november kan subsidie worden aangevraagd. Voorwaarden waar u aan moet voldoen:
- U bent cultuurpartner;
- U heeft een plan voor het opstarten van een programma/ activiteit voor Barendrechters in en na de coronacrisis;
- U kunt dit plan niet realiseren vanuit reguliere middelen.

Voor aanvragen en meer informatie kunt u terecht op de pagina 'Subsidies voor cultuurplannen in en na de coronacrisis'.