Wij willen dat kwetsbare inwoners zo goed mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) en meedoen in de samenleving. Dat doen wij in sommige gevallen door professionele zorg in te zetten. Soms is dat (nog) niet nodig of is een andere oplossing beter. Of kan er iets extra’s gedaan worden, waardoor de kwetsbaarheid vermindert.

Goede sociale ideeën zijn geld waard

Er is subsidie beschikbaar voor het opstarten of ontwikkelen van een nieuwe aanpak, idee of project. De subsidie kan aangevraagd worden door (groepen) inwoners én professionele organisaties. U vraagt deze subsidie online aan met DigiD of eHerkenning.

DigiD linkAanvragen subsidie door inwoners

Nieuwe ideeën 1 jaar op proef

Uw veelbelovende idee kan met deze subsidie ondersteund worden. Na een jaar kijken wij of het inderdaad het gewenste effect heeft. Als dat zo is, dan kan het een vervolg krijgen met bijvoorbeeld een inkoop- of vervolgsubsidie. Als dat niet zo is, dan kunnen wij besluiten om ermee te stoppen of om het aan te passen en nog een jaar te proberen. Na maximaal 2 jaar moet duidelijk zijn of uw project inderdaad meerwaarde heeft. Voor ons heeft het meerwaarde wanneer het project een vervanger is voor het huidige aanbod. Wij spreken van een goede vervanging als het project voor dezelfde prijs een betere kwaliteit zorg biedt, of voor een lagere prijs dezelfde kwaliteit zorg biedt. Of als u aan kunt tonen dat kwetsbare personen minder, later of helemaal geen gebruik hoeven te maken van zorg.

Puntenlijst

Een toetsingscommissie beoordeelt zowel de aanvragen als de eindresultaten van de projecten. In deze commissie zitten personen die de Barendrechtse samenleving goed kennen, zoals leden van de Wmo-raad, de wijkregisseur en mensen van het Wijkteam. Zij beoordelen de aanvragen met behulp van een puntenlijst. Deze hanteren wij zodat voor iedereen duidelijk is waar op beoordeeld wordt. De leukste, maar vooral de meest zinvolle ideeën zullen wij uitnodigen voor een presentatie en om vragen te stellen. Op de puntenlijst komen in ieder geval de volgende elementen aan bod:

Innovatie

 • Is het vernieuwend voor Barendrecht?
 • Is het beter, slimmer of goedkoper als iets vergelijkbaars dat er al is?
 • Heeft het elders zijn nut al bewezen?

Voor en door Barendrechters

 • Is het aangevraagd door een Barendrechtse organisatie of groep inwoners?
 • Wordt er veel samengewerkt met partners en inwoners uit Barendrecht?

Overkoepelend

 • Heeft het project ook een gunstig effect op jeugdigen en werklozen?
 • Heeft het project ook een gunstig effect op de wijk?

Overig

 • Is het praktisch uitvoerbaar?
 • Is er vraag naar dit aanbod?
 • Wat zijn de kosten en de baten?

Vragen?

Als u nog vragen heeft of behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0180. In onderstaand overzicht kunt u zien naar welke persoon u het beste kunt vragen:

 • Als u wilt toetsen of uw idee draagvlak heeft: Wijkteam
 • Voor alle inwoners die met ideeën rondlopen: Wijkregisseur Arjan van Breugel
 • Als u nog vragen heeft over de ‘spelregels’ of de wijze van indienen: Saskia Kloppenburg (subsidie coördinator).

Puntentoekenning professionele organisaties

Soort aanvraagmaximaal 66
Het project is innovatief, bestaat nog niet in Barendrecht6
Het project heeft ook een gunstig effect op de doelgroep jeugdwet en/of participatiewet0 tot 6
Het project is aangevraagd door een samenwerking van meer dan 2 partijen3
Het project is aangevraagd door een samenwerking van 2 partijen2
Het project is aangevraagd door 1 partij1
Organisatie is gevestigd in Barendrecht3
Effectiviteit 
Uit het projectplan blijkt heel duidelijk hoe de duurdere zorg verminderd kan worden (met een berekening of solide argumentatie)0 tot 6

Uit het projectplan blijkt heel duidelijk op welke manier de kwetsbare doelgroep betere zorg krijgt (met goede beschrijving en een voorstel hoe dit meetbaar te maken)

0 tot 6
Uit het projectplan blijkt de praktische uitvoerbaarheid0 tot 4
Maatschappelijke vraag 
Het project heeft draagvlak onder het wijkteam0 tot 6
Het project geeft antwoord op een maatschappelijke vraag of hiaat in het aanbod die is geconstateerd door het wijkteam0 tot 6
Project is gericht op zorgwekkende zorgmijders0 tot 10
Financiën 
De aanvraag bedraagt (meer dan) de helft van het totaal beschikbare bedrag -5
De aanvraag bedraagt (meer dan ¾) van het beschikbare bedrag -8
Het project kan na maximaal 2 jaar zonder externe financiering verder  5
Het betreft een aanvraag voor een tijdelijk project  5
Resultatenmaximaal 47
Door dit project zijn meer dan 5 kwetsbare personen ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatie0 tot 5
Door dit project zijn meer dan 10 kwetsbare personen ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatie5 tot 10
Door dit project is de afhankelijkheid van de begeleiding vermindert en/of uitgesteld0 tot 6
Door dit project is de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de kwetsbare personen verbeterd.0 tot 6
Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt0 tot 10

Puntentoekenning maatschappelijke initiatieven

Soort aanvraagMaximaal 61
Het project is nieuw, bestaat nog niet in Barendrecht6
Het project heeft ook een gunstig effect op de langdurig werklozen en kwetsbare jongeren0 tot 6
Het project is aangevraagd door een groep inwoners2
Het project is aangevraagd door een straat of buurt3
Het projectplan maakt duidelijk dat er gestreefd wordt naar het ondersteunen van kwetsbare personen0 tot 6
Het is makkelijk uit te voeren0 tot 6
Er is overleg geweest met het wijkteam6
Er is tijdens het project samenwerking met het wijkteam6
Financiën 
De aanvraag kan na maximaal 2 jaar zonder externe financiering verder 5
Het betreft een aanvraag voor een tijdelijk project 5
Resultatenmaximaal 22
Door dit project zijn meer dan 5 kwetsbare personen ondersteund in de zelfredzaamheid6
Door dit project is de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de deelnemende personen verbeterd. (tevredenheidsmeting)0 tot 6
Door dit project worden zorgwekkende zorgmijders beter bereikt (deelnemersaantallen)0 tot 10