Als u iemand anders machtigt om voor u te stemmen heet dit ‘stemmen bij volmacht’. Wij kennen een onderhandse volmacht en een schriftelijke volmacht . Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit Barendrecht zijn. Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, of als u iemand buiten Barendrecht wilt machtigen, moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

De verschillen tussen deze vormen van volmacht op een rijtje:

Schriftelijke volmacht

  • Vanaf nu aan te vragen via een formulier (formulier aanvraag volmachtbewijs (model L8))
  • De gemachtigde hoeft niet in Barendrecht te wonen
  • Kan tot uiterlijk 20 mei 2019 worden aangevraagd
  • Kan niet worden ingetrokken
  • Er is geen legitimatiebewijs nodig voor het aanvragen

Onderhandse volmacht

  • U moet eerst uw stempas ontvangen hebben voordat u iemand kunt machtigen
  • De gemachtigde moet in Barendrecht wonen
  • U kunt dit zelf regelen
  • Als u toch nog in de gelegenheid bent om wél zelf te gaan stemmen, kunt u dit alsnog met uw stempas doen (ook al is het volmacht op de achterzijde van de stempas ingevuld)
  • Neem uw eigen legitimatiebewijs mee en een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever