De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De Starterslening is een aanvullende lening op je normale hypotheek voor je eerste koophuis. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en je maximale hypotheek. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) is verantwoordelijk voor deze Startersleningen.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen. Zo bepalen wij de maximale hoofdsom van de Starterslening. Je komt in aanmerking voor een Starterslening wanneer je:

  • voor het eerst een woning koopt;
  • woonachtig in Barendrecht bent of binnen een jaar na afronding van je studie of school je opnieuw in Barendrecht wilt vestigen en voor dat je je studie of school begon, minimaal drie aaneengesloten jaren in Barendrecht hebt gewoond. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde bindingseis voor één van beide aanvragers;
  • verwervingskosten (de koopsom van de woning, inclusief meerwerk en verbeterkosten en de bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting) niet hoger zijn dan € 355.000,00.

De starterslening is niet van toepassing op tweede woningen en niet voor permanente bewoning of woningen die van een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger worden verkregen.

Wat is de hoogte van de starterslening?

De hoogte van de Starterslening hangt af van:

  • je inkomen;
  • je eigen vermogen.

Het maximum bedrag per Starterslening bedraagt € 50.000,00. De totale aankoopsom mag niet hoger zijn dan het maximale bedrag volgens de actuele NHG normen kijk of www.nhg.nl(externe link).

Wat kost het?

Je betaalt afsluitkosten, borgtochtprovisie NHG, notariskosten en als je na drie jaar een hertoets aanvraagt, de kosten van de hertoets. Kijk voor een overzicht van de kosten op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)(externe link).

Hoe vraag ik een starterslening aan?

Je hebt een huis gevonden die je graag wilt kopen. Het huis is een koophuis dat voor de Starterslening in aanmerking komt. Een hypotheekadviseur kan je vertellen welk bedrag je kan lenen en wat het je precies per maand gaat kosten. Hij kan je ook informeren over de Starterslening. Je tekent een voorlopig koopcontract onder voorbehoud dat de financiering rond komt. Daarna vraag je bij de gemeente online (met DigiD) een Starterslening aan. 

DigiD linkAanvragen starterslening

  • Je gegevens worden getoetst aan de eisen uit de Verordening Starterslening Barendrecht 2021(externe link).
  • Wanneer je een kopie van het voorlopig koopcontract van de aan te kopen woning opstuurt, controleren we ook deze gegevens aan de eisen uit de verordening.
  • Als aan alle eisen wordt voldaan, dan ontvang je een toewijzingsbrief van de gemeente. Deze toewijzingsbrief voeg je toe bij het indienen van de Startersleningen Barendrecht op www.svn.nl(externe link), Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Zij voeren de financiële toets uit die bepaalt of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de Starterslening vast. Dit is inclusief bijkomende kosten, zoals afsluitkosten borgtochtprovisie Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG). Hiervan ontvangt je een offerte. Als je niet in aanmerking komt, ontvang je een afwijzingsbrief van SVn.
  • Startersleningen worden alleen verstrekt zolang er nog budget is. Het budget wordt alleen nog aangevuld doordat bestaande Startersleningen worden afgelost. Informeer daarom, voordat je een aanvraag doet, eerst bij de gemeente of er nog budget beschikbaar is.

Contact

Heb je nog vragen over de starterslening? Bel dan mevrouw S. Kleinendorst - Embregts of mevrouw H. Habib, via telefoonnummer 14 0180. Of stuur een e-mail naar startersleningen@barendrecht.nl.

Of kijk voor meer inhoudelijke informatie op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten(externe link) (SVn). Ook kan je bellen met SVn via telefoonnummer 033-253 9436.