De ideale kandidaten hebben affiniteit met sport en bewegen, maatschappelijk vastgoed en het verenigingsleven maar zijn geen bestuurder van een sportorganisatie (of recent geweest). Bovendien beschikken zij over kennis van personele, juridische of financiële zaken.

Rol en taken van de sportraad

De Sportraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over sport, bewegen, sportaccommodaties en daaraan gerelateerde beleidsvelden. Naast het formeel adviseren aan het college denkt de Sportraad mee over beleidsvoornemens en evalueert ze bestaand sportbeleid. Ze ondersteunt sportverenigingen, naar behoefte, in hun algemene functioneren en bij het oplossen van sportvraagstukken. Of in het doorverwijzen naar deskundige instanties. Verder bemiddelt de Sportraad tussen sportverenigingen en bewaakt ze een gelijke behandeling van alle sportverenigingen, ook de kleine(re).

Reageren

Dit kan tot uiterlijk 22 februari 2019 naar Gjalt Mostert, beleidsadviseur sport, g.mostert@bar-organisatie.nl. De gesprekken vinden begin maart plaats zodat de Sportraad eind maart 2019 weer op sterkte kan zijn.