De Sportraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over sport, bewegen, sportaccommodaties en daaraan gerelateerde beleidsterreinen.

De Sportraad staat een gezonde ontwikkeling voor op het gebied van sport en bewegen. Daarbij hoort een breed aanbod van mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Het doel is het plezier, het sociale aspect en de gezondheidsbevordering die samengaan met sport en bewegen te stimuleren en bereikbaar te laten zijn voor zoveel mogelijk Barendrechters.

Ter ondersteuning van haar adviezen legt de Sportraad graag haar oor te luisteren bij mensen en organisaties die zich bezig houden met sport en bewegen in Barendrecht.

Samenstelling

  • Wim de Boom (voorzitter)
  • Gertjan Meijer (secretaris)
  • Lindsey Faken
  • Koos van der Mark
  • Bas van der Hee

Vergaderingen

De Sportraad vergadert eens in de zes weken in het gemeentehuis. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar onderstaand mailadres.

Contact

E-mail: sportraadbarendrecht@gmail.com

Jaarverslag

Hieronder kunt u het jaarverslag van de Sportraad downloaden.