De gemeente Barendrecht heeft sport hoog op de agenda staan. Wij hebben daarom een ambitieus sportbeleid. De Sportraad houdt zich bezig met binnensport, buitensport, loop-, weg- en watersporten, ongeorganiseerde sport, jeugd, scholen, ouderen en gehandicapten.

Wat doet de Sportraad voor de gemeente?

  • Formeel adviseren aan het college over nieuwe beleidsvoorstellen over (aanverwante) sport(beleids)zaken;
  • Meedenken over beleidsvoornemens en bestaand sportbeleid evalueren;
  • Ongevraagd adviseren aan het college op basis van relevante (lokale) trends en ontwikkelingen;
  • Ondersteunen van sportverenigingen, als zij daaraan behoefte hebben, in hun algemene functioneren en bij het oplossen van sportvraagstukken;
  • Verenigingen ondersteunen met het geven van informatie, het verwijzen naar deskundige instanties en bemiddeling tussen sportverenigingen;
  • Bewaken van een gelijke behandeling van alle sportverenigingen, ook de kleine(re).

Door de intensieve contacten met het sportleven in Barendrecht is de Sportraad een deskundige lokale overlegpartner voor het college van burgemeester en wethouders.

Is deze pagina naar wens?