De sportcoach en sportraad helpen de gemeente met het adviseren en uitvoeren van het sport- en beweegaanbod. Hieronder leest u wat de buurtsportcoach en sportraad doen.

Buurtsportcoach

Bewegen en sporten is leuk, zeker als je dat samen met anderen doet. In Barendrecht vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om bewegen en sporten.

De buurtsportcoach versterkt het sport- en beweegaanbod in Barendrecht. Denk aan samenwerking met zorg, onderwijs en kinderopvang. Bijvoorbeeld door het organiseren van sportactiviteiten op schoolpleinen en in sporthallen. Of door mee te denken over nieuwe sportgroepen voor senioren. De buurtsportcoach kan ook samen met inwoners nieuwe activiteiten opzetten. De buurtsportcoach werkt vanuit KijkopWelzijn.

Contact

Heeft u zelf behoefte aan meer beweging? Neem dan contact op met de Buurtsportcoach. Stuur een mail naar buurtsportcoach@kijkopwelzijn.nl of bel naar 06 2203 6836.

Sport idee? Kom ermee!

Heeft u een leuk of nieuw idee om uzelf en andere Barendrechters meer te laten sporten of bewegen? Bijvoorbeeld sporten met uw vrienden, wandelen met de koffieclub of een sportactiviteit voor minder mobiele mensen? Neem dan contact op met Wouter, buurtsportcoach en regisseur van het lokale sport- en beweegakkoord van Barendrecht.

In de video hieronder legt de buurtsportcoach uit hoe hij u kan helpen om uw idee uit te voeren.

Het lokale sport- en beweegakkoord biedt namelijk subsidie en ondersteuning aan nieuwe initiatieven om bewoners van Barendrecht, jong, oud, mobiel en minder mobiel in beweging te krijgen. De sportverenigingen ontvangen u graag. Na aanmelding begeleidt de buurtsportcoach u, samen met een sportvereniging, om uw idee uit te voeren.

U kunt een sportidee aanmelden via bovenstaande contactgegevens van de buurtsportcoach. Ook voor vragen en meer informatie kunt u bij de buurtsportcoach terecht. Kijk voor meer informatie over de buurtsportcoach op de website van Kijk op Welzijn(externe link).

Sportraad

De Sportraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over sport, bewegen, sportaccommodaties en daaraan gerelateerde beleidsterreinen.

De Sportraad staat een gezonde ontwikkeling voor op het gebied van sport en bewegen. Daarbij hoort een breed aanbod van mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Het doel is het plezier, het sociale aspect en de gezondheidsbevordering die samengaan met sport en bewegen te stimuleren en bereikbaar te laten zijn voor zoveel mogelijk Barendrechters.

Ter ondersteuning van haar adviezen legt de Sportraad graag haar oor te luisteren bij mensen en organisaties die zich bezig houden met sport en bewegen in Barendrecht.

Samenstelling

  • Wim de Boom (voorzitter)
  • Gertjan Meijer (secretaris)
  • Lindsey Faken
  • Koos van der Mark
  • Bas van der Hee

Vergaderingen

De Sportraad vergadert eens in de zes weken in het gemeentehuis. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar onderstaand mailadres.

Contact

E-mail: sportraadbarendrecht@gmail.com

Jaarverslag

Hieronder kunt u het jaarverslag van de Sportraad downloaden.