Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd.
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever immers ongeldig verklaard.
Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen.

Voor wie is het?

Iedereen die mag stemmen, maar zelf niet in de gelegenheid is.

Wat heb ik nodig?

Het formulier aanvraag volmachtbewijs (model L8).

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

U stuurt uiterlijk 20 mei 2019 uw aanvraag naar ons op. Gebruik hiervoor het formulier (model L8). U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in. Print het formulier uit, vul uw gegevens in en stuur dit naar: Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht . Mailen mag ook naar verkiezingen@barendrecht.nl.
Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen en ontvangt u een bevestiging dat de volmacht is verleend.

Intrekken schriftelijke volmacht niet mogelijk

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van zijn stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen.