Foto: Mladen Pikulic

Vanaf vrijdag 8 juli zorgen schapen van begrazingsbedrijf M.A. Oosthoek ervoor dat het gras op het schuine talud van de stationsoverkapping netjes kort blijft. Wethouder Dirk Vermaat liet de schapen vanmorgen samen met Bart Verberne (public affairs), Kees van Dongen (projectleider) van ProRail en schaapsherder Martin Oosthoek los binnen de omheining op het talud. 

ProRail is eigenaar van het talud, de gemeente zorgt voor het groenbeheer op het talud. Wethouder Vermaat is blij met de komst van de schapen: “Het talud machinaal maaien werd door de groeiende planten en bomen steeds lastiger. Handmatig maaien van het grote, steile talud is niet veilig voor de groenmedewerkers, terwijl de schapen geen moeite hebben met steil terrein. Daarnaast is schapenbegrazing goed voor de biodiversiteit.”

Pilot van één jaar: drie begrazingsrondes

De schapen gaan het talud 3 keer per jaar begrazen: vanaf eind april, half juli en begin oktober. Per keer begrazen ze het hele talud, van Rietgors 161 tot Stationsweg 118. Elke ronde duurt ongeveer 4 weken. De schaapherder zet de schapen om de 2-3 dagen in een nieuw deel uit. Het deel waar ze grazen wordt afgezet met flexnetten op laagspanning. De laagspanning is alleen bedoeld om te voorkomen dat de schapen uitbreken en is ongevaarlijk voor mens en dier. De bomen en struiken op het talud zijn afgeschermd zodat de schapen er niet bij kunnen. De schapen gaan één jaar het talud begrazen. Daarna evalueren ProRail, de gemeente en M.A. Oosthoek of de pilot geslaagd is en de schapen op het talud mogen blijven grazen.

Het talud is veilig voor mens en dier

Begin 2020 zijn delen van het talud afgezet met hekken vanwege verzakkingen. Op de plekken waar ProRail het talud heeft verstevigd, zijn de hekken inmiddels verwijderd. Betreding van het talud is veilig voor mens en dier.

Melding of klacht over de schapen of omheining

Als u iets wilt melden over de schapen of de omheining kunt u contact opnemen met M.A. Oosthoek Landschapsbeheer via telefoonnummer 06-22379425. Met vragen over het begrazen met schapen op het talud van het Stationsdek kunt u een mail sturen naar Erwin Pronk van gemeente Barendrecht via e.pronk@bar-organisatie.nl, of bellen via 14 0180.