In maart hielden we een enquête over 4 toekomstscenario’s voor ’t Vlak. 60% van de deelnemers had voorkeur voor scenario 4 (een verblijfsplein). Het college van B&W stelde aan de raad voor om met dit scenario verder te gaan en hier een ontwerp voor te laten uitwerken. Dit voorstel werd 2 juni behandeld in de gemeenteraad. De raad stemde hiermee in, maar vraagt het college via een amendement om naast scenario 4 ook een variant op dit scenario uit te werken met bijbehorend kostenplaatje.