Het college van Barendrecht bestaat uit zes wethouders en de burgemeester. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. Klik op de namen van de collegeleden voor meer informatie over onder andere projecten, nevenfuncties en bestuurlijke overleggen.

Burgemeester Jan van Belzen

Burgemeester Jan van Belzen

Portefeuille: Algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, kabinetszaken, externe en interne communicatie, evenementen en vergunningen APV.

Wethouder Peter Luijendijk

Wethouder Peter Luijendijk (CDA)

Portefeuille: Onderwijs en -huisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en vergunningen WABO.

Wethouder Arnoud Proos

Wethouder Arnoud Proos (SGP-CU)

Portefeuille: Economische zaken (inclusief ontwikkeling bedrijventerreinen), wonen en monumentenzorg.

Wethouder Cees Schaap

Wethouder Cees Schaap (VVD)

Portefeuille: Bedrijfsvoering, openbare werken, vastgoed en accommodaties en toezicht en handhaving.

Wethouder Reshma Roopram

Wethouder Reshma Roopram (PvdA)

Portefeuille: Zorg & Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

Wethouder Tanja de Jonge

Wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks)

Portefeuille: Lokale initiatieven, wijkgericht werken, duurzame gemeente en cultuur.

Wethouder Nico Bults

Wethouder Nico Bults (D66)

Portefeuille: Financiƫn en grondbedrijf, sociale zaken (Participatiewet, minima), vluchtelingen en sport.

Is deze pagina naar wens?