Het college van Barendrecht bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. Klik op de namen van de collegeleden voor meer informatie over onder andere projecten, nevenfuncties en bestuurlijke overleggen.

Waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen

Portefeuille: algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, kabinetszaken, ondermijning, VTH APV en Heinenoordtunnel.

Wethouder Lennart van der Linden

Portefeuille: financiën, ruimtelijke ordening, recreatie, integrale veiligheid, milieu (inclusief duurzaamheid en windturbines) en economische zaken (inclusief markt- en horecabeleid).

Wethouder Dirk Vermaat

Portefeuille: afval, buitenruimte, verkeer en vervoer, wijken en bewonersinitiatieven, monumentenzorg, volkshuisvesting en dierenwelzijn.

Wethouder Margo Stolk

Portefeuille: organisatie, communicatie en dienstverlening, onderwijs, maatschappelijke vastgoed, sport, kunst, cultuur en evenementen.

Wethouder Miranda de Hoop

Portefeuille: zorg en welzijn, sociale zaken en volksgezondheid.

Contact

Neem contact op met het college via bestuurssecretariaat@barendrecht.nl.