De hoeveelheid restafval is in Barendrecht per inwoner gedaald van bijna 322 kilo in 2018 naar 185,5 kilo in 2020. In 2019 werd nog 298 kilo restafval per inwoner ingezameld: dat is een daling van meer dan 100 kilo in een jaar tijd. Dat is het resultaat van het nieuwe afvalbeleid dat de gemeente op 1 januari vorig jaar invoerde.

“We zijn op de goede weg.”, zegt wethouder Cees Schaap. “We zijn in Barendrecht veel bewuster omgegaan met afval en afval scheiden. Als we op deze ingeslagen weg doorgaan, kunnen we zonder heel veel moeite de hoeveelheid restafval nog veel verder omlaag brengen.”

Scheidingspercentage van 42% naar 67%

Op 1 januari vorig jaar startte de gemeente Barendrecht met de invoering van een nieuw afvalbeleid. Met resultaat. Al over het eerste jaar laten de scheidingscijfers een positief beeld zien: in 2019 werd per maand gemiddeld 42% van het afval gescheiden. Vanaf januari 2020 nam het gemiddelde maandelijkse percentage toe; in december 2020 steeg het scheidingsgemiddelde naar 67%.

Scheidingsresultaten per inwoner

In het onderstaande overzicht is onder meer te zien hoeveel kilo GFT, glas, OPK (oud papier en karton) en restafval er in de afgelopen drie jaar per inwoner per jaar werd opgehaald.

  GFT Glas OPK PMD Overig Rest Totaal zonder rest
2018 42,2 15,4 24,3 5,5 150,5 321,7 237,9
2019 42,1 14,9 25,1 5,2 153,9 298 241,2
2020 114,1 22,2 42,6 16,1 178,2 185,5 373,2

“Dit zijn hele mooie cijfers. We hebben overduidelijk fors minder restafval ingezameld, en juist meer ‘afval’ dat hergebruikt kan worden. Dat is een hele mooie stap naar minder verspilling en efficiënter omgaan met de beschikbare grondstoffen.”

De verwachting is dat de resultaten van de afvalscheiding verder zullen verbeteren door onder andere de invoering van het pasjessysteem (dit jaar voor de zomervakantie) en het variabel tarief (in 2022).