Bedrijventerrein Dierenstein is een levendig terrein met weinig leegstand. Qua branche zijn op Dierenstein voornamelijk transportondernemingen, handelsbedrijven, aannemers en een tweetal merkgerelateerde bedrijfswagen servicebedrijven gevestigd. In 2014 werkten op Dierenstein ongeveer 2.300 personen, dit beslaat 11% van de totale werkgelegenheid in Barendrecht.

De openbare ruimte op het bedrijventerrein Dierenstein is gedateerd, sober en van lage kwaliteit. Plaatselijk is groot onderhoud noodzakelijk. Voorheen had Dierenstein alleen een ontsluiting aan de noordzijde van het terrein, namelijk op de Dierensteinweg. In 2010 is door koppeling van het Zuideinde aan de Dwarsligger en Spoorlaan een gebiedsontsluitingsweg ontstaan (Donk - Zweth - Zuideinde). Deze verandering is nog niet vertaald in de wegenstructuur op Dierenstein, waardoor de hoofdontsluiting momenteel niet goed is vormgegeven. Daarom is het noodzakelijk om, samen met de bedrijven binnen Dierenstein, de revitalisering op te starten.

Ontwerp

In 2016 is, in samenwerking met de Klankbordgroep (bestaande uit eigenaren en ondernemers van Dierenstein) en de Belangenvereniging Bedrijventerrein Dierenstein, hard gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte op het bedrijventerrein Dierenstein. Het ontwerp kunt u downloaden.

Planning

In oktober zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart met de aanpak van kabels en leidingen. Daarna zal de aannemer in november starten met de eerste wegwerkzaamheden. De gehele revitalisatie zal tot eind 2018 duren en wordt gefaseerd uitgevoerd.

Werkzaamheden

De revitalisering van het bedrijventerrein gebeurt door middel van verschillende ingrepen. De geplande werkzaamheden zijn:

  • Nieuw asfalt en betonstraatstenen aanleggen. Op enkele plekken is ook een nieuwe fundering van de weg nodig.
  • (Hoofd)riolering op enkele plekken vervangen.
  • Verbeteren van de doorstroming; ruimere bochten en bredere wegprofielen.
  • Eenrichtingsverkeer voor de Zweth en Oosteinde met een servicestrook voor laden/lossen realiseren ('s nachts te gebruiken voor vrachtwagen parkeren voor vergunninghouders).
  • Minder snippergroen en een robuuste groene hoofdstructuur verzorgen, waarbij oude bomen vervangen worden door nieuwe.
  • Fietspad; langs de hoofdstructuur Zuideinde-Donk een breed, rood en duidelijk aangegeven fietspad aanleggen.
  • Nieuw voetpad vanaf NS-Station langs de gehele hoofdstructuur aanleggen.
  • Nieuwe lichtarmaturen plaatsen.

Wilt u meer weten over het ontwerp, de planning of de werkzaamheden? Neem dan contact op met Paul Smolders via e-mail p.smolders@bar-organisatie.nl.

Nieuwsbrief

Graag houden wij belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte van de revitalisering van bedrijventerrein Dierenstein. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar: m.d.laat@barendrecht.nl onder vermelding van digitale nieuwsbrief Revitalisering Dierenstein.

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is én in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Voor meer informatie kijkt u op de pagina over privacy.

Is deze pagina naar wens?