Hieronder ziet u in 1 oogopslag de resultaten van de enquête gehouden onder ondernemers over de bedrijventerreinen. Thema’s in de enquête zijn waardering, trends en ontwikkelingen, toekomst en verduurzaming.

De resultaten zijn als volgt:

Waardering

Ondernemers geven gemiddeld een 7 aan hun bedrijventerrein waarvan:

 • 83% een voldoende
 • 15% een onvoldoende

De hoogste cijfers zijn gegeven aan het terrein Achterzeedijk en de sector opslag.
De laagste cijfers zijn gegeven aan het terrein BT-Oost en de sector autohandel.

Trends en ontwikkelingen

Ondernemers vinden het belangrijkst aan hun bedrijventerrein:

 • 48% beleving wordt steeds belangrijker; aantrekkelijke werklocaties
 • 36% nieuwe mobiliteitsconcepten; doorstroming, duurzame mobiliteit
 • 20% meer samenwerken op gebied van kennis, ruimte en energie

Toekomst

Waar moet volgens ondernemers in geïnvesteerd worden?

 • 50% parkeren en bereikbaarheid met de auto
 • 35% bereikbaarheid met het OV
 • 32% verduurzaming van het bedrijventerrein
 • 25% collectieve voorzieningen
 • 15% meer groen
 • 15% bereikbaarheid en parkeren met de fiets.

Verduurzaming

Wat is belangrijk om de komende tijd te verduurzamen?

 • 33% pand en wagenpark
 • 25% bedrijfspand
 • 21% nee
 • 10% wagenpark
 • 29% kan daarbij de hulp van de gemeente gebruiken.