Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Wilt u een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal starten? Of gastouder worden? Registreer dan uw bedrijf in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Veranderingen aan uw bedrijf geeft u ook door aan ons.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • De GGD komt 1 keer per jaar controleren of uw bedrijf aan de regels voldoet.
  • Uw bedrijf past in het bestemmingsplan.

Aanpak

De registratie vraagt u bij ons aan. Geef ook een wijziging bij ons door. Dit gaat zo:

  1. van iedere persoon: een kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
  2. van uzelf en uw medewerkers: een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  3. gegevens van de eigenaar, zoals naam, adres en telefoonnummer
  4. gegevens over uw bedrijf, zoals:

- naam, adres en telefoonnummer
- het aantal kinderen dat u wilt opvangen
- welke soort opvang: dagopvang of buitenschoolse opvang (alleen bij een kindercentrum)
- biedt u met subsidie voorschoolse educatie (alleen bij een kindercentrum)
- een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
- het pedagogisch beleidsplan
- de Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RI&E)
- een bewijs dat u een klachtenregeling heeft en aangemeld bent bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Kosten

  • gastouderopvang: € 288,10
  • kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal: € 1.151,40

Termijn

Doe uw aanvraag tot registratie minimaal 10 weken voor de start van uw bedrijf.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Meer weten?

Is deze pagina naar wens?